Samenwerking ZP&co met ZZP Nederland

Afgelopen maand hebben ZP&co en ZZP Nederland elkaar beter leren kennen. In het contact werd al snel duidelijk dat onze doelstellingen ter versterking van de positie van de ZZP’er veelal met elkaar overeenkomen. ZZP Nederland doet dit vooral vanuit het behartigen van de belangen en het faciliteren van de ZZP’er, ZP&co vooral vanuit het bemiddelen en ondersteunen van deze professionals. Als je dit naast elkaar legt, versterken wij elkaar en is een alliantie dus wenselijk te noemen.

ZZP Nederland is met 40.000 leden de grootste organisatie voor ZZP’ers in Nederland en we zijn dus ook zeer content dat zij een samenwerking met ons zoeken. Zij zijn o.a. actief in de klankbordgroep van de Belastingdienst over de Wet DBA en ook in de landelijk politiek laten zij hun stem horen.  Gezien de grotere ambitie van de coöperatie is dit een belangrijke ontwikkeling voor de coöperatie!

De ZP&co-leden ontvangen een dezer dagen een ledenmail met informatie over welke voordelen de
nieuwe samenwerking hen te bieden heeft.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen van de coöperatie ZP&co vraag dan onze nieuwsbrief aan via info@zp-en-co.nl