gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn we op zoek naar een

Beleidsadviseur wonen

Organisatie
Werken voor Leidschendam-Voorburg betekent werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. De gemeente werkt aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Zij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. Ze stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij medewerkers. De lijnen zijn kort, ons kent ons en eenieder is op de hoogte van wat er speelt. Dit alles doet de gemeente onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde de gemeente het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners. De nu beschikbare opdracht ressorteert in het cluster wonen binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Opdrachtomschrijving

Als ervaren beleidsmedewerker op het gebied van wonen ga je aan de slag met diverse beleids- en adviestaken.

De werkzaamheden betreffen:
– Inzet op uiteenlopende beleids– en adviestaken op het gebied van wonen;
– Het opstellen van een WoonZorgVisie;
– Evaluatie van de Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020.

Competenties
Ten aanzien van deze opdracht worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Ondernemingszin: je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen;
 • Creatief: je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen. Je weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken;
 • Visie: je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat je op de lange termijn te richten;
 • Omgevingsbewustzijn: je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied;
 • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Je geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. Je zet de grote lijnen uit en spreekt de individuele ‘spelers’ aan op hun eigen bijdrage.

Eisen en wensen  

 1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
 2. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in het vakgebied van Ruimtelijke Ontwikkeling / (Sociale) Geografie;
 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur wonen in de afgelopen 6 jaar;
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in het opstellen en aanbieden van college– en raadsvoorstellen / Besluiten Begroting en Verantwoording (duidelijk aantoonbaar gemaakt in het cv);
 5. Je beschikt over aantoonbare werkervaring op financieel en juridisch vlak omtrent het verstrekken en regelen van stimuleringsleningen (duidelijk aantoonbaar gemaakt in het cv).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 26 augustus 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl. 
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m.
 • Einddatum: 4 maanden na startdatum
 • Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
 • Standplaats: Leidschendam-Voorburg
 • Uren: 16 uur per week
 • Gesprek: 31 augustus as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Beleidsadviseur wonen/Schaal 11 incl. 2.25/ 6599

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Consultancy, Overige