• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21139

UWV

Voor de UWV zijn we op zoek naar een     

BI Consultant

Afdeling
Financieel Economische Zaken (FEZ) verzorgt de informatie voor de beheersing van UWV en haar programma’s. Onder beheersing wordt verstaan de sturing op doelen, het volgen van de mate van behalen daarvan en de verantwoording daarover. Daarnaast adviseert en ondersteunt FEZ de Raad van Bestuur en de directies bij het realiseren van de UWV doelstellingen vanuit financieel economisch perspectief.

Onderdeel van FEZ is Data Ware House (DWH), een afdeling die fungeert als spin in het web van de managementinformatievoorziening. Dit wordt georganiseerd via zgn. BICC’s (Business Intelligence Competence Centers), waarin alle geledingen binnen UWV samenkomen om er voor te zorgen dat de benodigde informatie bij de juiste gebruikers terecht komt. De gebruikers zijn hierbij onmisbaar en vormen de belangrijkste schakel in een BICC.

Opdrachtomschrijving
Kaderstellend is het afdelingsbeleid van FEZ DWH en het daaruit afgeleide beleid van de kernfunctie. Je werkt volgens de richtlijnen van de afdeling inzake werkwijze, inplannen en opleveren van werk en binnen strikte kaders van centrale normen ten aanzien van capaciteit, prestatie-indicatoren en architectuur. Eigen initiatief is nodig bij het signaleren van risico’s en mogelijk in het ontwikkelen van instrumenten voor analyse en presentatie, waar centrale instrumenten niet toereikend zijn.

Werkzaamheden inzake projectleiding worden uitgevoerd conform het UWV model voor projectmanagement.

Je maakt onderdeel uit van FEZ-DWH. De senior BI Specialist voorziet de  in- en externe klanten van BI-oplossingen ten behoeve van strategische, tactische en operationele informatievoorziening. In overleg met de klant bepaal je hoe de BI oplossing vorm krijgt en vertaal je de wens van de klant middels ontwikkelwerkzaamheden in Business Intelligence (BI) front-end tooling naar een BI oplossing.

Je onderhoudt op proactieve wijze contacten met in- en externe (bijv. pensioenfondsen en gemeenten) klanten over de te leveren BI oplossing. Tevens overleg je met de klant over nieuw te ontwikkelen BI oplossingen. Hierbij begeleidt je de klant in het testtraject.

Je werkt nauw samen met BI Specialisten, BI Engineers en BI Architecten en andere betrokken partijen zowel binnen als buiten DWH om een optimale BI oplossing te bereiken.

Je hebt  een belangrijke interne coördinerende en coachende rol. Je zorgt mede voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van het team. Je  volgt de BI ontwikkelingen in de markt en vertaalt deze naar de FEZ-DWH specifieke situatie.

De volgende taken en verantwoordelijkheden behoren bij deze opdracht:

 • De vraag achter de vraag achterhalen en vertalen naar de juiste oplossing.
 • Klanten begeleiden bij de ontwikkelingen en bij het gebruik van BI oplossingen.
 • Samen met de klant veranderingen in het productportfolio van een informatiegebied bespreken en de ontwikkeling monitoren, evalueren en de BI oplossingen doorontwikkelen.
 • Doelgericht en op passende wijze communiceren over (onderhanden) werkzaamheden, BI oplossings-richtingen en resultaten.
 • Ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van: dashboards, (ad hoc) analyses, rapportages en analyseomgevingen.
 • Oplossen van complexe vraag-stukken, incidenten en monitoren van BI oplossingen. Op basis van trends zijn voorstellen gedaan voor oplossingsrichtingen.
 • Coachen en vervullen van een consult- en vraagbaakfunctie voor de BI specialist ter bevordering van hun vakmatige ontwikkeling.
 • BI-ontwikkelingen in de markt vertalen naar FEZ DWH specifieke situatie.
 • Met BI architecten en SR BI engineer afstemmen van haalbaarheid van oplossingen.
 • Werken conform geformuleerde ontwikkel- en ontwerpstandaarden en architectuur.
 • Reviewen van eigen en andermans werk in de verschillende fasen van ontwikkeling en acties ondernemen op grond van de bevindingen.
 • Als teamspeler een actieve bijdrage leveren aan de resultaten van het team, de afdeling/divisie/UWV.
 • Participeren in werkgroepen.
 • Kleinere werkgroepen leiden.


Competenties
Ten aanzien van deze functie worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Klantgericht: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. In staat om je eigen activiteiten te plannen en te organiseren, doelen en prioriteiten bepalen, zelfsturend
 • Initiatief: Kansen signaleren en ernaar handelen; liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
 • Probleemanalyse: Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens.
 • Overtuigingskracht: Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.
 • Motiveren/stimuleren: Enthousiasmeert anderen en maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door duidelijk het beoogde effect aan te geven, een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand te brengen en onder anderen een sterke wil tot slagen te creëren.
 • Organisatiesensiviteit: Aantoonbaar weten om te gaan met organisatiesensitiviteit: het kunnen onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, BI/Informatica of een andere relevante opleiding.
 2. Je beschikt over de volgende werkervaring:
  • minimaal 4 jaar relevante werkervaring op academisch werk- en denkniveau;
  • je kent en begrijpt wet- en regelgeving SV;
  • je hebt kennis van en ervaring met Informatieanalyse;
  • je hebt kennis van de door FEZ DWH gehanteerde aanpakken voor BI front end ontwikkeling;
  • je hebt kennis van tenminste één van de binnen FEZ DWH gebruikte BI tools;
  • je hebt ervaring met coachen en begeleiden van professionals;
  • je hebt minimaal 3 jaren, begeleiden en coachen van interne medewerkers;
  • je hebt aantoonbare kennis en ervaring, minimaal 10 jaar, met het Business Intelligence vakgebied;
  • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands;
  • je hebt aantoonbare kennis en ervaring, minimaal 5 jaren, met het ontwikkelen van (integrale) informatiemodellen;
  • je hebt aantoonbare kennis en ervaring, minimaal 10 jaar, als Business Consultant;
  • je hebt aantoonbare ervaring, minimaal 2 jaren, met werken in de publieke sector.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.
 • Begindatum: 15 september 2021
 • Einddatum opdracht: 1 september 2023
 • Optie tot verlenging: Ja, maximaal 24 maanden
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren : 40 uren per week
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

BI Consultant/9/UWV

Tagged as: Consultancy, ICT en IT