• Zoetermeer
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21209

gemeente Zoetermeer

Voor de gemeente Zoetermeer zijn we op zoek naar een   

Planeconoom

De organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief.

Afdeling
Het team Grondzaken draagt zorg voor het opstellen, sturen en bewaken van het grondbeleid en de daaraan gekoppelde werkzaamheden. Dit doen we onder andere vanuit de disciplines vastgoedeconomie (planeconomie), juridica en uitgifte / verwerving. Vastgoedeconomie is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van het grondbeleid van de gemeente. In Zoetermeer hebben we circa 15 grondexploitaties, maar in toenemende mate is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Opdrachtomschrijving
Als gevolg van ambities en een toename in (particuliere) initiatieven is de projectenportefeuille flink gegroeid. Daarnaast vragen ontwikkelingen zoals de wijziging van de BBV, invoering van de Vpb-plicht en toenemende aandacht voor de beheersing van grondexploitaties veel aandacht en tijd van onze planeconomen. Ten behoeve van voornamelijk de reguliere werkzaamheden binnen projecten zijn wij op zoek naar een planeconoom.

In Zoetermeer neemt het projectmatig werken een grote rol in. Dit betekent dat je als planeconoom namens Grondzaken onderdeel bent van verschillende projectteams. Dit vraagt scherpte als het gaat om het creëren van financieel inzicht en sturing, het doorgronden van verschillende belangen en het goed over kunnen brengen van een advies. Daarnaast vraagt het balanceren tussen de projectbelangen en de brede gemeentelijke belangen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de volgende taken:

 • Ondersteuning en advisering van projectmanagers bij het opstellen van de businesscase in de haalbaarheidsfase van projecten (zowel grondbeleid-gerelateerd als investeringsprojecten) en coördinatie van de inbreng van andere financiële en fiscale expertise;
 • Financieel-economische begeleiding tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase van projecten, waaronder:
  • Opstellen en bewaken van projectbegrotingen, zowel voor projecten vallend onder actief grondbeleid als faciliterende projecten (kostenverhaal), en de periodieke (jaarlijkse) herzieningen daarvan;
  • Adviseren bij de opdrachtbeschrijving t.b.v. de projectmanager m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in de betreffende grond- en gebiedsexploitaties zijn vastgesteld;
  • Ter beschikking stellen van budgetten en het voeren van het budgetbeheer van de plannen waarvoor de grondexploitatie of gebiedsexploitatie is vastgesteld;
  • Voeren van de control op grondexploitaties en projectbegroting van faciliterende projecten;
  • Ondersteunen van de projectmanager in het voorzien en beheersen van de risico’s van projecten;
 • Vervullen van een zelfstandige rol m.b.t. het gevraagd en ongevraagd leveren van financieel-economische adviezen;
 • Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure (realisatie) overeenkomsten en privaatrechtelijke overeenkomsten;
 • Het periodiek leveren van informatie aan het management t.b.v. risicomanagement, geldstroombeheer, managementrapportages, begroting en jaarrekening.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de planeconoom doet, maar ook hoe je dat doet.  Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel om te kunnen omgaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.

Je dient dan ook over de volgende competenties te beschikken:

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.

Eisen en wensen:

 1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever;
 2. Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom of financieel strategisch adviseur in gebiedsontwikkelingen in de afgelopen 8 jaar;
 3. Je hebt aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen met minimaal 250 woningen in de afgelopen 4 jaar (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting);
 4. Je beschikt over aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen binnen een gemeente met faciliterend grondbeleid met minimaal 100 woningen in de afgelopen 4 jaar (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 12 maanden vanaf begindatum 
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×12 maanden
 • Standplaats: Zoetermeer
 • Uren : 32 tot 36 uren per week
 • Gesprek: 22 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing
Planeconoom /gemeente Zoetermeer/ 110 incl 2,25fee / flextender/ 6747

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra, Overige