• Zoetermeer
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21344

gemeente Zoetermeer

Voor de gemeente Zoetermeer zijn we op zoek naar een   

Beleidsadviseur Verkeer

De organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief.

Afdeling
Stadsbeheer / Cluster Strategie, Beleid en Programmering
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. Binnen de afdeling Stadsbeheer komen technische kennis, ervaring, innovaties en vernieuwing samen. Het cluster Strategie, Beleid & Programmering vormt de verbinding tussen de bestuurlijke ambities en opgaven, de programmering en de uitvoering van beheer. De adviseurs zijn betrouwbare partners voor het bestuur en er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote maatschappelijk opgaven. De integrale meerjaren-programmering en de Beheervisie Openbare Ruimte zijn een belangrijke producten van het cluster.

Opdrachtomschrijving

 • je bent belast met het ontwikkelen van beleid en je levert een sturende en inhoudelijke bijdrage aan de vertaling van beleid naar uitvoering gemeentelijk beleid en bestuurlijk overleg op het gebied van verkeer, (deel)mobiliteit en parkeren;
 • vertalen van de parkeerexploitatie naar beleidsmatige adviezen;
 • participeren in de ontwikkeling beheer (beheervisie, nota kapitaalgoederen, programma water en strategisch assetmanagementplan);
 • Stadsbeheer vertegenwoordigen in het wethoudersoverleg Verkeer.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • Bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust;
 • Strategisch denkvermogen;
 • Communicatief vaardig;
 • Samenwerkend en verbindend;
 • Resultaat gericht.

Eisen en wensen:

 1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever;
 2. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van Mobiliteit (Verkeer en Vervoer) binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
 3. Je hebt een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting Bestuurskunde, Verkeerskunde of Ruimtelijke Ordening en Planologie;
 4. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met het opstellen van verkeerskundige plannen (duidelijk weergegeven in het cv);
 5. Je hebt aantoonbare kennis van deelmobiliteit en mobiliteitshubs opgedaan door middel van werkervaring en/of opleiding/cursus (duidelijk weergegeven in het cv);
 6. Je beschikt over een visie op deelmobiliteit en mobiliteitshubs beschreven middels een toelichting van max. 250 woorden;
 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met de beleidsmatige vertaling vanuit een parkeerexploitatie (duidelijk benoemd in het cv door middel van een voorbeeld).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 22september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 6 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×6 maanden
 • Standplaats: Zoetermeer
 • Uren : 36 uren per week
 • Gesprek: 27 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing
Beleidsadviseur Verkeer /gemeente Zoetermeer/ 90 incl 2,25fee / flextender/ 6778

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra