Belangenorganisatie

Ons verhaal

Wij zijn een jonge en actieve vereniging. Er zijn korte lijnen met al onze leden. Wij organiseren jaarlijks meerdere bijeenkomsten en zoeken onze leden regelmatig ‘één-op-één’ op. Leden kunnen altijd bij ons terecht met hun vragen en informatieverzoeken.

De leden van I-ZO NL weten dat intermediairs vaak onmisbaar zijn om zzp’er en opdrachtgever bij elkaar te brengen, marktkennis te ontsluiten en compliant te werken. Maar dat is niet genoeg: we willen de meerwaarde van zzp-intermediairs voor het voetlicht brengen bij zzp’ers, opdrachtgevers, politiek en polder.

Hierbij pleit I-ZO Nederland voor integrale oplossingen op een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

In de richting van de politiek maken wij ons sterk voor de volgende zaken:

  • Borging van de positie en erkenning van toegevoegde waarde van zzp-dienstverleners staat voorop;
  • Juridische ruimte om dienstverlening richting zzp’ers en klanten te optimaliseren is nodig, zonder risico’s op naheffing loonheffingen. Extra services voor zzp’ers zoals (arbeidsongeschiktheids-) verzekering, opleiding, loopbaanontwikkeling, voorwaarden en netwerkevents organiseren, kunnen zonder risico’s worden aangeboden;
  • De zwakkere op de arbeidsmarkt verdient bescherming. We staan open voor aanpassing sociale zekerheid en eventuele verplichtingstellingen, ook bij de intermediair.
  • Zzp’ers met een tarief boven de € 75,- beschikken over een gelijkwaardige onderhandelingspositie en zouden de mogelijkheid moeten hebben om bewust te kiezen voor opt-out optie;
  • Introductie van de ondernemersovereenkomst als opvolger van de Wet DBA;
  • Nieuwe wet- en regelgeving moet werkbaar en toepasbaar zijn voor zzp-dienstverleners.

Kijk voor meer informatie op : i.zo.nl

ZP&co is lid van dit platform