Jong&Ko en ZP&co zijn afgelopen vrijdag in een nieuwe locatie getrokken. Tevens was er een algemene ledenvergadering van onze coöperatie ZP&co ua.

Mocht u belangstelling hebben om ons nieuwe pand te bezichtigen dan bent u van harte welkom. Koestraat 2, 8051GT Hattem telefoon 085-877.02.67
Team en voorzitter
Martine KoekebakkerMartin de BruinMarlous Holster, Tjakko Koldewijn, Mirjam RadhaKishun,
Karel Marx, Mariëlle van Noort en Alex-Jan de Jong

Dank aan Jan DamGjalt de Haan