Programmasecretaris 

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn we op zoek naar een       Programmasecretaris    Opdrachtomschrijving: Het Programma Informatiehuishouding (IHH) & Informatievoorziening (IV) heeft twee hoofddoelen: het opleveren van een aantal korte termijn producten voor 1 juli 2021 (Actieplan Informatiehuishouding, Plan van Aanpak Informatievoorziening) en het organiseren van de implementatie daarvan, en het ontwikkelen van een [...]

2021-05-06T14:52:04+02:006 mei 2021|

Programmamanager gebied – en themagericht werken

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een Programmamanager gebied - en themagericht werken Opdrachtomschrijving: De Projectmanager gebieds - en themagericht werken geeft leiding aan 3 programmateams in 2 stadsdelen (Oost en Zuid en bewaakt de inhoud en samenhang van het programma. Tevens coördineert deze diverse maatregelen. In Amsterdam wordt gebiedsgericht gewerkt. Rond [...]

2021-05-06T10:28:29+02:006 mei 2021|

Technisch Manager project Cortenoever 

Voor de Provincie Gelderland zijn we op zoek naar een       Technisch Manager project Cortenoever  Opdrachtomschrijving: De Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat Oost Nederland werken samen in een multidisciplinair team aan de voorbereiding van het uiterwaarden project Cortenoever. In deze uiterwaard staan diverse maatregelen gepland in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), het Gelders Natuur Netwerk (GNN) [...]

2021-05-06T09:43:54+02:006 mei 2021|

Projectleider Omgevingswet + projectondersteuner 

Voor de Omgevingsdienst Groningen zijn we op zoek naar een       Projectleider Omgevingswet + projectondersteuner    Opdrachtomschrijving: De Omgevingsdienst Groningen verzorgt sinds november 2013 de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de  Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven [...]

2021-05-06T09:14:41+02:006 mei 2021|

Integraal projectleider

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een Integraal projectleider Opdrachtomschrijving: Het Ingenieursbureau zoekt voor de Gebiedsontwikkeling in Amsterdam drie tot zes integraal projectleiders met sterke adviesvaardigheden. De opdrachten variëren van advisering en ondersteuning in de planvorming, technisch voorbereiding en contractvorming tot en met de realisatie van de infrastructuur en openbare ruimte. We hebben transformatiegebieden [...]

2021-05-06T08:48:01+02:006 mei 2021|

Implementatie adviseur

Voor de VNG zoeken wij een   Implementatie adviseur GGI-Netwerk Servicecentrum gemeenten  Over VNG Realisatie   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking [...]

2021-05-05T16:32:23+02:005 mei 2021|

Teamcoördinator

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn we op zoek naar een    Teamcoördinator Opdrachtomschrijving: Context: De Consulaire Service Organisatie (CSO) met de standplaats Den Haag is een relatief nieuw en zelfstandig dienstonderdeel binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. De CSO maakt deel uit van het consulaire domein en werkt nauw samen met DCV als beleids- en [...]

2021-05-05T16:11:41+02:005 mei 2021|

Toezichthouder Bouw

Voor Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn we op zoek naar een Toezichthouder Bouw Opdrachtomschrijving De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers [...]

2021-05-05T13:07:36+02:005 mei 2021|

Projectleider Huisvesting

Voor de gemeente Hilversum zijn we op zoek naar een         Projectleider Huisvesting       Opdrachtomschrijving:   De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen [...]

2021-05-05T12:56:57+02:005 mei 2021|

Projectleider en adviseur portefeuille Ethiek & Privacy

Voor de Politie zijn we op zoek naar een     Projectleider en adviseur portefeuille Ethiek & Privacy Opdrachtomschrijving: Privacy is het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Binnen de politie gaat het dan om de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wpg is van toepassing op elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader [...]

2021-05-05T11:08:08+02:005 mei 2021|
Ga naar de bovenkant