Begunstigers

Ondernemers/opdrachtgevers zijn voor ons net zo belangrijk als onze leden. Als onderneming kun je begunstiger worden van onze Coöperatie ZP&co. Het voordeel om als ondernemer begunstiger te zijn, zit in de bemiddelingsfee. U krijgt hier dan korting op. Dit kan een extra jaarlijkse besparing opleveren op uw totale kosten van externe inhuur. Naast deze korting kunt u gratis advies krijgen over uw verhouding vast en tijdelijk personeel.    

U mag meepraten op onze ledenvergaderingen en er zijn zelfs mogelijkheden dat vertegenwoordigers van de begunstigers in het bestuur van de coöperatie worden gekozen. 

Naast kortingen en invloed hebben ondernemers gratis toegang tot ons netwerk, onze netwerkbijeenkomsten en kunnen ondernemers (en/of hun medewerkers) deelnemen aan vormings- en opleidingsactiviteiten die wij voor onze leden organiseren. Deze vormings- en opleidingsactiviteiten zijn van een zeer hoog niveau en worden ontwikkeld met professionals en/of opleidingsinstituten.

Wij hebben een tweetal lidmaatschappen voor begunstigers:

Begunstiger        Normaal     Premium  
Begunstiger met Stemrecht               X            X
Korting op marge ZP&co              7%           15%
Link en logo op de site              X
Verwijzing op de site                 X            X
Bedrijfspresentaties            Ontw          Ontw
ZP Business Magazine            Ontw          Ontw

Ontwikkelingen: op onze site komt speciaal voor onze begunstigers een pagina waarin u uw bedrijf kunt presenteren. Daarnaast zijn wij het ZP Business Magazine aan het ontwikkelen waarin de begunstigers een speciale plaats krijgen.  

Kosten:

                Standaard                  Premium
      Maand           Jaar       Maand          Jaar
-< 5 medewerkers              € 7,50          € 90,00           € 15,00         € 165,00
>>5 en =< 20 medewerkers            € 15,00         € 165,00           € 29,00         € 325,00
>> 20 medewerkers           € 30,00         € 325,00           € 58,00         € 645,00

Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00  

Alle (lidmaatschaps)prijzen zijn exclusief BTW.