Over ons

ZP&co is opgericht op 10 maart 2017 naar aanleiding van een onderzoek over de expertise Zelfstandige Professionals in de arbeidsmarkt. Uit onderzoek bleek dat het voor ZP’ers steeds lastiger werd om hun zelfstandigheid te behouden en opdrachten te krijgen. Enerzijds werd dit veroorzaakt door wetgeving (DBA), anderzijds door de wens van opdrachtgevers om steeds meer samen te gaan werken met commerciële detacheringsorganisaties. De huidige zelfstandige professional wil ondernemer zijn met een eigen identiteit en gezien worden als strategische partner bij zijn opdrachtgevers. De Coöperatie ZP&co u.a. voorziet in deze behoefte. De ZP’er kan bij ons gewoon zichzelf zijn. Zijn eigen imago, zijn eigen tarieven vaststellen en toch als eigenaar van de coöperatie een onderdeel zijn van een groter geheel.

ZP&co bemiddelt de expertise ZP’er naar opdrachten. Dat is haar hoofdtaak. Dat is de wens van onze leden. In dat opzicht wijkt ZP&co niet af van een detacheringsorganisatie. Maar ZP&co heeft geen primaire winstdoelstelling en daarom vloeit de eventuele winst terug naar de leden. Dit kan zijn in een belastingvrije winstuitkering of in vorming/scholing of andere activiteiten. Om bemiddeld te worden hoef je geen lid te zijn. Ben je een expertise ZP’er en val je in onze doelgroep, dan bemiddelen we je net als onze leden naar een opdracht. Hier betaal je, in tegenstelling tot onze leden, een percentage voor.

Het voordeel van ZP&co is dat wij voor ZP’ers gerichte vormings- en opleidingsactiviteiten ontwikkelen zodat de ZP’ers continu de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen. Dit geldt natuurlijk voor onze leden maar ook andere ZP’ers en medewerkers van opdrachtgevende organisaties mogen deelnemen aan onze vormings- en opleidingsactiviteiten.

ZP&co is tevens een netwerkorganisatie. Niet zomaar één, maar een netwerkorganisatie die over grenzen heen kijkt. We verbinden businessclubs, (bedrijfs, sport en cultuur) aan de expertise ZP’er en aan scholen. Op deze wijze geloven wij dat we onze ZP’ers gelijkwaardig positioneren ten opzichte van de opdrachtgevers. Wij zijn ervan overtuigd dat ZP’ers kunnen vernieuwen en opdrachtnemers kunnen helpen in het  verbeteren van producten, diensten en interne organisatie. Immers, een ZP’er is ook een ondernemer.     

Naast bemiddeling, netwerken, vorming en opleiding is ZP&co een cafetariamodel dienstverlening aan het ontwikkelen voor onze leden. Te denken valt kantoor accommodatie, lease auto’s, verzekeringen e.d..