Jong&Ko

De coöperatie ZP&co werkt samen met het werving, selectie en detacheringsbureau Jong&Ko. Jong&Ko moet gezien worden als de operationele uitvoeringsorganisatie van de coöperatie. Zij dragen zorg voor de uitvoerende taken van de coöperatie zoals het vinden van opdrachten, bemiddelen van opdrachten en de registratie daarvan.

Naast bemiddeling, zorgt Jong&Ko voor alle zaken rondom netwerken, vorming en opleiding en de HRM/inkoop cafetaria voor de leden van de coöperatie. Het “Team” is (voor zover er contractuele verplichtingen zijn) in dienst van Jong&Ko.

Jong&Ko krijgt voor haar dienstverlening een vergoeding. Dit wordt vastgesteld door het bestuur van de coöperatie en wordt daarna op hoofdlijnen bekrachtigd door de Algemene Leden Vergadering.

Meer informatie is te vinden op Jong&Ko

Ga naar de website van Jong&Ko