Ons verhaal


Wij zijn een jonge en actieve vereniging. Er zijn korte lijnen met al onze leden. Wij organiseren jaarlijks meerdere bijeenkomsten en zoeken onze leden regelmatig ‘één-op-één’ op. Leden kunnen altijd bij ons terecht met hun vragen en informatieverzoeken.

De leden van I-ZO NL weten dat intermediairs vaak onmisbaar zijn om zzp’er en opdrachtgever bij elkaar te brengen, marktkennis te ontsluiten en compliant te werken. Maar dat is niet genoeg: we willen de meerwaarde van zzp-intermediairs voor het voetlicht brengen bij zzp’ers, opdrachtgevers, politiek en polder.

Hierbij pleit I-ZO Nederland voor integrale oplossingen op een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

In de richting van de politiek maken wij ons sterk voor de volgende zaken:

  • Borging van de positie en erkenning van toegevoegde waarde van zzp-dienstverleners staat voorop;
  • Juridische ruimte om dienstverlening richting zzp’ers en klanten te optimaliseren is nodig, zonder risico’s op naheffing loonheffingen. Extra services voor zzp’ers zoals (arbeidsongeschiktheids-) verzekering, opleiding, loopbaanontwikkeling, voorwaarden en netwerkevents organiseren, kunnen zonder risico’s worden aangeboden;
  • De zwakkere op de arbeidsmarkt verdient bescherming. We staan open voor aanpassing sociale zekerheid en eventuele verplichtingstellingen, ook bij de intermediair.
  • Zzp’ers met een tarief boven de € 75,- beschikken over een gelijkwaardige onderhandelingspositie en zouden de mogelijkheid moeten hebben om bewust te kiezen voor opt-out optie;
  • Introductie van de ondernemersovereenkomst als opvolger van de Wet DBA;
  • Nieuwe wet- en regelgeving moet werkbaar en toepasbaar zijn voor zzp-dienstverleners.

Kijk voor meer informatie op : i.zo.nl

ZP&co is lid van dit platform

Certificering

Keurmerk NEN 4400-1 norm

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde bemiddelingsbureau van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of ZZP-ers in Nederland mogen werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

ZP&co is momenteel bezig met het opnieuw beschrijven van onze processen. Zijn deze processen klaar dan laten. wij door een onafhankelijk bureau een quickscan uitvoeren. De quickscan heeft als doel globaal te bekijken onze coöperatie in aanmerking komt voor het keurmerk en wat u mogelijk kunt aanpassen of verbeteren om het keurmerk te kunnen verkrijgen.

Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Als ZP&co SNA-gecertificeerd is, dan toont u op deze manier aan dat wij een betrouwbare zakenpartner zijn. Onze opdrachtgevers zullen dit waarderen, omdat het hen garandeert dat ZP&co zich aan de regels van het SNA-keurmerk houdt en dat ZP&co meewerkt om de arbeidsmarkt in Nederland eerlijker en gezonder te maken.

De coöperatie ZP&co u.a. wil met name gecertificeerd worden op:

  • De gemaakte en gewaarborgde afspraken tussen bemiddelaar en de ZZP’ers
  • De bemiddelingsovereenkomst
  • Transparantie richting de opdrachtgever
  • Het nakomen van financiële verplichtingen door ZP&co

Zp&Co werkt achter de de schermen hard aan het behalen van het ISO-9001 certificaat. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het certificaat toont aan dat we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit bewijzen.

Als organisatie die zich richt op het het bemiddelen tussen ZP-ers en opdrachtgever en het professioneel ondersteunen en begeleiden van ZP-ers en ondernemers, hebben wij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van onze diensten te blijven waarborgen zetten wij in op het optimaliseren van het managen van onze kwaliteit door het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, ook wel bekend als KMS.

Wij vinden het belangrijk dat wij onze ZP-ers en onze opdrachtgevers op elk moment kunnen voorzien van kwalitatief hoge dienstverlening. De ISO-9001 certificering “bewijst” dat wij kunnen voldoen aan onze ambitie om constante kwaliteit te leveren.

Concreet betekent dit voor u als klant dat u ons kunt houden aan de volgende beloftes:

Wij leveren u op ieder moment een hoge kwaliteit van dienstverlening;
Wij stellen klanttevredenheid centraal en zijn continu bezig met het innoveren en optimaliseren van onze dienstverlening;
Wij luisteren naar onze klanten, uw feedback stelt ons in staat om elke dag opnieuw ons best te doen om aan uw wensen te voldoen.