Privacy statement

Welke gegevens slaat Jong&Ko/ZP&co op en waarom?

Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) ingaande 25 mei 2018, verzamelt Jong & Ko ook mede namens de coöperatie ZP & co u.a. de door u verstrekte persoonlijke gegevens (cv-profiel en belangstelling categorieën vacatures). Deze worden gebruikt om uw belangstelling/interesse te verwerken en u te helpen om in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders. Dit zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

Bij inschrijving:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
  • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
  • Gegevens over trainingen en opleidingen;
  • Gegevens over beschikbaarheid;
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en pasfoto op vrijwillige basis.

Recht op inzage, wijziging, aanpassing, wissen en procesverbetering

Bij Jong & Ko kunt u op ieder moment inzage krijgen in de opgeslagen gegevens en heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen en uw toestemming in te trekken.
Indien u ideeën heeft hoe Jong & Ko het proces nog zorgvuldiger en/of beter kan inrichten dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming de heer Rene Niemeijer  via email adres: r.niemeijer@jong-en-ko.nl

Indien u nog niet tevreden bent nadat u contact heeft opgenomen dan kunt u zo nodig een klacht indienen bij de privacy toezichthouder (APG).

Beginselen noodzakelijke gegevensverwerking

Jong & Ko slaat niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk. Dit zijn de gegevens welke nodig zijn om u te kunnen koppelen aan vacatures en om u te kunnen bereiken.

Bewaartermijnen

Jong & Ko hanteert de wettelijke bewaartermijnen bepaald door de overheid.

Website en CRM systeem en Google Mailsysteem

De website is eigendom van Jong&Ko, valt onder het Nederlands recht en wordt gehost vanuit Nederland. Op deze site worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd.

Wij gebruiken Perfectview  als CRM systeem. Dit systeem wordt beheerd door QNH PerfectView Collaboration B.V. De privacy policy voor Perfectview is terug te vinden op www.perfectview.nl. De verwerkingsverantwoordelijkheid van uw gegevens ligt formeel bij Jong&Ko.  Hiervoor geldt dit privacy policy reglement.

Verzameling van data

De website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. De website verzameld logs inclusief IP adressen. De serverlogs worden alleen gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de website.

Informatie aan derden

Jong & Ko verkoopt nooit informatie aan derden.

Melding datalekken

Mocht er een datalek worden geconstateerd, dan hanteert Jong & Ko de procedure ‘melden datalekken’ bij de APG.

Alle overige vragen m.b.t. privacy kunnen worden gericht aan ons via het contactformulier en/of direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming via email adres : zp@jong-en-ko.nl