• Den Haag
 • Opdrachtnummer: Z 18215

VNG

Voor de VNG zijn we op zoek naar een   

Testcoördinator/Technisch Specialist

Opdrachtomschrijving:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

1. Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en                  veiligheidsdomein;
2. Verbeteren van de dienstverlening;
3. Een efficiënte en wendbare organisatie;
4. Anticiperen op de toekomst.

Het team PGB2.0 coördineert de landelijke invoering van het PGB2.0 systeem bij 351 Gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen in de communicatie hierover. Het programmateamteam, bestaat uit een programmamanager, een projectleider, een programmasecretaris, een implementatieadviseur, een communicatieadviseur, een functioneel specialist en een technisch specialist. Het team verbindt, samen met gemeenten, kennis en expertise aan elkaar, passend binnen de beweging Samen Organiseren.

Binnen de VNG loopt een project op het gebied van het persoonsgebonden budget (PGB). Centraal en staat de invoering van een nieuw PGB-systeem voor het trekkingsrecht (PGB 2.0) en de verdere standaardisatie en vereenvoudiging van het proces. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere ketenpartners, waaronder het ministerie VWS, SVB en zorgkantoren.

Gemeenten worden vanuit het project ondersteund bij de invoering van het nieuwe PGBsysteem en vragen rondom het trekkingsrechtenproces PGB, onder andere door het aanbieden van werksessies op locatie en mailupdates. Als technisch specialist ben je (mede) verantwoordelijk voor de technische aspecten van de voorbereidingen op de aansluiting van gemeenten op het PGB2.0 systeem. Hieronder vallen de koppeling met het datacenter waar het system is ondergebracht, de inrichting van het functioneel beheer bij de gemeenten en het coördineren van de deelname van gemeenten aan functionele testactiviteiten.

Werkzaamheden:
Als technisch specialist PGB 2.0 vertegenwoordig je gemeenten bij de voorbereidingen van de implementatie van het nieuwe PGB-systeem. Je overziet het technisch speelveld, bent op de hoogte van de werkwijzen bij gemeenten in het sociaal domein en bent in staat om zelfstandig de belangen van gemeenten te vertegenwoordigen bij ketenpartners. Je werkt nauw samen in een proactief team onder aansturing van de projectleider en samen met andere inhoudelijke experts en beleidsmedewerkers van de VNG, die gezamenlijk beschikken over relevante expertises, zoals op juridisch terrein, proces, invoeringsondersteuning en beleid.

Als testcoördinator ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van testactiviteiten met betrekking tot voor gemeenten relevante functionele onderdelen van het PGB2.0 systeem. Dat betekent:

 • Het opstellen en onderhouden van het testplan binnen het project;
 • Het opstellen van functionele acceptatiecriteria;
 • Het opstellen van functionele en regressietestscripts;
 • Het, in samenspraak met de functioneel specialist, organiseren en coördineren van de betrokkenheid en deelname van gemeenten aan de testactiviteiten van het PGB2.0 systeem.

Als technisch specialist PGB 2.0 voer je de volgende werkzaamheden uit: Vertegenwoordigen van de gemeente in de afstemming omtrent:

 • Het inrichten van functioneel beheer aan de zijde van de SVB en gemeenten
 • Het realiseren van de koppeling tussen het Inlichtingenbureau en ODC-Noord, het datacentre waar het Z-domein van het PGB2.0 systeem is ondergebracht;
 • Neemt zitting in landelijke werkgroep(en) rondom het functioneel beheer en architectuur.

Je herkent jezelf in de volgende competenties:

 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Klantgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Integriteit;
 • In staat om complexere vragen en problemen te analyseren en vervolgens uitvoerbare oplossingen te bedenken;
 • Pragmatische en dienstverlenende instelling richting gemeenten en andere (keten)organisaties;
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Eisen en wensen: 

 1. Je hebt een afgeronde technisch-informatiekundige opleiding op minimaal HBO-niveau;
 2. Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring als testcoördinator en met het opzetten van functionele testcases;
 3. Je hebt 5 jaar ervaring met het trekkingsrechtenproces voor PGB en eventueel samenwerking met ketenpartners.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juni 2021  
 • Einddatum opdracht: 30 september 2021
 • Optie tot verlenging: Ja in overleg
 • Standplaats: Den Haag, maar nu thuiswerken
 • Uren : 20 uren per week  
 • Gesprek: 18 mei 2021
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Testcoördinator/Technisch Specialist  / 100 / VNG / 21.029

Tagged as: Overige, Techniek