Regio Zuidoost Friesland

Voor de regio Zuidoost Friesland  zijn we op zoek naar een 

Coördinator Regio Deal Zuidoost Friesland 

Opdracht omschrijving 

De regio Zuidoost Friesland heeft een Regio Deal van € 30 miljoen gesloten met het Rijk om de brede welvaart en leefbaarheid in de regio te versterken. Door ontwikkelingen als bevolkingsdaling, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie staan deze onder druk. Onze ambitie? Een regio met vitale kernen en een veerkrachtig landschap. De Regio Deal zien we als een katalysator voor de regionale samenwerking tussen de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, het Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. De regiopartners hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met daarin de onderlinge werkafspraken voor de uitvoering van de Regio Deal.   

Voor de coördinatie op een samenhangende uitvoering van de Regio Deal en het verder versterken van de regionale samenwerking zoekt de regio een COÖRDINATOR. 

In de functie van coördinator Regio Deal ben jij het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken rond de Regiodeal op programmaniveau en de daarvoor beoogde regionale samenwerking.  Dit zowel voor de partners in Zuidoost Friesland als voor het Rijk. Je ondersteunt en faciliteert het regiobestuur en het (ambtelijk) regioteam en bereidt de regionale en interne besluitvorming voor. Als coördinator Regio Deal werk je voor alle partners en heb je een onafhankelijke rol. Je bewaakt het regionaal belang en adviseert, samen met het regioteam, het regiobestuur. Je bent voorzitter van het regioteam en secretaris van het regiobestuur. Als coördinator bevorder je een meervoudige, integrale en samenhangende aanpak op programmaniveau en leg je hierover verantwoording af aan het regiobestuur. Je coördineert de goede voortgang en samenhang in de uitvoering van de Regio Deal. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Je bevordert de samenwerking binnen de Regio Deal. Je signaleert kansen voor het verder ontwikkelen van deze samenwerking en weet deze om te zetten in concrete acties en resultaten. 

Verantwoordelijkheden 

De coördinator is samengevat verantwoordelijk voor: 

 • de dagelijkse gang van zaken rond de Regio Deal op programmaniveau (eerste aanspreekpunt regio en Rijk); 
 • de ondersteuning van het regiobestuur en het regioteam bij de regionale en interne besluitvorming; 
 • het bewaken van het regionaal belang en adviseren daarover aan het regiobestuur en regioteam; 
 • het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal (signaalfunctie naar het regiobestuur); 
 • het opstellen van voortgangsrapportages over de Regio Deal, op basis van de door de partners aangeleverde informatie; 
 • het bevorderen van een meervoudige, integrale en samenhangende aanpak; 
 • het stimuleren van de regionale samenwerking binnen de Regio Deal 

De coördinator wordt hierbij ondersteunt door een programmasecretaris met financiële expertise, en een secretaresse. Samen vormen jullie het programmateam. 

Competenties 

 • Samenwerken 
 • Communicatief 
 • Bestuurlijk sensitief 
 • Resultaatgericht 
 • Flexibel 

Eisen en wensen  

 1. meerjarige ervaring in het werken in complexe samenwerkingsverbanden met verschillende (tegengestelde) belangen;
 2. bekwaam in het coördineren op programmaniveau van een integraal regionaal programma;
 3. kan zonder formele bevoegdheden betrokkenen in beweging krijgen;
 4. kent de werkwijze, taken en processen van diverse overheden;
 5. verbinder, procesmatig en communicatief sterk;
 6. bestuurlijk sensitief;
 7. resultaatgericht, creatief en flexibel.
 8. Meerjarige ervaring in het omgaan met verschillende belangen vanuit een positie zonder formele macht 
 9. Bewezen complexe strategische situaties snel te doorgronden en hierover het bestuur te kunnen adviseren 
 10. Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) 
 11. Thuis in het regionaal netwerk van de partners Regiodeal Zuidoost Friesland 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 10 mei 2021 naar info@zp-en-co.nl.  

Overige informatie in verband met Corona.  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 

 • Begindatum :  15 juni 2021 
 • Einddatum :  1 oktober 2022 
 • Op tot verlenging :  Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar 
 • Standplaats :  Beesterzwaag 
 • Uren  :  16 uur per week  
 • Gesprek :  Zo spoedig mogelijk  

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW. Nadere informatie verkrijgbaar bij het administratie kantoor ZP&co 085 – 487 85 00. 

ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

Coördinator /120/ 042971 

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Interim management, Milieu en Groen, Projectmanagement