• Nijmegen
 • Opdrachtnummer: Z 18365

Gemeente Nijmegen

Voor de Gemeente Nijmegen zijn we op zoek naar een

Projectleider verbinding jeugdhulp en MBO

Opdrachtomschrijving:
De regio Rijk van Nijmegen zoekt een ervaren, veelzijdige en breed inzetbare projectleider om de verbinding tussen zorg en onderwijs op het MBO te versterken (voor zowel jeugdhulp (18-) en aanbieders binnen het zorg- en welzijnsdomein (18+)). We willen schooluitval voorkomen door studenten met ondersteuningsvragen en zorgproblematiek vroegtijdig te ondersteunen vanuit zowel onderwijs als zorg.

Je bent een zelfstandig werkende projectleider die in staat is in korte tijd, na een korte inwerkperiode van twee weken, in te voegen in de projectgroep om samen met hen de projectresultaten verder te brengen. Daarvoor is het nodig dat je op drie terreinen goed bent ingevoerd: op het gebied van MBO scholen, op het gebied van gemeenten en op het gebied van zorg- en welzijnaanbieders. Je werkt in opdracht van de regio Rijk van Nijmegen, bestaande uit de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, en Wijchen en de VO en MBO scholen in dit gebied.

Verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen in het jaarplan 2021 en het opstellen en realiseren van jaarplannen voor de jaren 2022 t/m 2024. Je doet dit in gezamenlijkheid met de projectgroep die bestaat uit zowel vertegenwoordiging uit de MBO’s als de gemeenten in de regio Nijmegen.

In 2020 heeft het MBO in samenwerking met gemeenten een onderzoek laten doen door onderzoeksbureau EHdK. Zij hebben knelpunten en handelingsperspectieven voor het versterken van de aansluiting van het MBO met ondersteuning en zorg in beeld gebracht. Het doel is om voortijdig schoolverlaten vanwege een zorggerelateerde vraag te voorkomen. Dit onderzoek vormt de basis voor de jaarplannen.

In het jaarplan van 2021 ligt de focus op 3 onderwerpen:

 • Het organiseren van extra ondersteuning;
 • De samenwerking tussen scholen en gemeenten versterken;
 • Preventieve GGZ ondersteuning aanstellen.

Voor het laatste onderwerp zal ook onderzoek worden gedaan naar de nulsituatie en de vorderingen na aanstellingen van de ondersteuning. Je werkt voor dit onderwerp nauw samen met de hiervoor aangestelde onderzoeker. Dit project is onderdeel van het regionale programma Voortijdig Schoolverlaten 2021-2024. Daarom werk je ook samen met de projectleiders van andere programmalijnen en de RMC-coördinator. Het betreft een opdracht waarin je veel contacten legt op de meest uiteenlopende plaatsen. Je maakt veel afspraken, je zorgt dat die afspraken worden uitgevoerd en je monitort deze, en stelt waar nodig bij.

Eisen en wensen

 1. Je hebt kennis en ervaring op HBO niveau;
 2. Je hebt minimaal 3 jaar (sinds 2015) werkervaring als projectleider;
 3. Je hebt kennis en ervaring op de raakvlakken van passend onderwijs, jeugdhulp en zorg en welzijn;
 4. Je hebt aantoonbare recente (sinds 2016) ervaring in het opstellen van jaarplannen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 10 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 24 mei 2021
 • Einddatum opdracht: 30 april 2022
 • Optie tot verlenging: ja, 6×6 maanden
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 4/8 uren per week 
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Projectleider jeugdhulp en MBO/ Gemeente Nijmegen/ 120/ Inhuur Gelderland 043283

Tagged as: Projectmanagement