• Rotterdam
 • Opdrachtnummer: Z 18446

Politie

Voor de Politie zijn we op zoek naar een

Regiocoördinator Projectmanagement Huisvesting

Opdrachtomschrijving
Als Coördinator Projectmanagement bij de sector Huisvesting ben je verantwoordelijk voor:

 • de hiërarchische en operationele aansturing van 15 a 20 medewerkers in een regionaal team van Projectmanagement (regio midden Nederland);
 • sturen op voortgang van de besluitvorming van de projecten inclusief een eerstelijns kwaliteitscontrole;
 • diverse thema’s en deelname aan werkgroepen binnen PM en de sector.

Binnen het regio team Projectmanagement geef je sturing op het gebied van organisatieontwikkeling, draag je verantwoordelijkheid voor een optimale uitvoering van de interne Bedrijfsvoering, P&C cyclus en P-zorg en capaciteitsplanning op basis van de nieuwe en lopende projecten. Namens het team Projectmanagement ben je MT-lid van de afdeling Projectmanagement en neem je als Senior Supplier deel aan de verschillende stuurgroepen. De bouwprojecten worden gerealiseerd conform Prince 2 waar het managen van de besluitvorming in een politiek bestuurlijk speelveld een belangrijk onderdeel van je rol vormt.

Je stuurt en adviseert op het juiste gebruik, toepassing en voortgang van beleids(producten) binnen de gehele Huisvestingsorganisatie en in het bijzonder op de huisvestingsprojecten van de afdeling PM.  Je bent verantwoordelijk voor kennisdeling & ontwikkeling binnen het team, en het participeren in netwerken en bevorderen van samenwerkingen. Professionaliseren van de afdeling en de sector waardoor er veel verandermanagement vraagstukken spelen.

Je bent dus zelf geen projectmanager meer, maar meerjarige ervaring in deze rol is een pré. Het is een leidinggevende rol zonder inhoudelijke projectverantwoordelijkheid maar je hebt veel kennis van bouwprojecten, zodat de juiste vragen gesteld kunnen worden en het juiste klankbord geboden kan worden.

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Projectmanagement, Technisch beheer, Beleidsimplementatie&Ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.

Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiële waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de Politie werkt.

Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor de organisatie staat omtrent de huisvestingsportefeuille in de projecten, en aan het opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement.  De Politie zoekt professionals die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kunnen overzien, zich onderwerpen vlot eigen weten te maken, en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren. Als coördinator Projectmanagement straal je natuurlijk overwicht en leiderschap uit en kan je omgaan met weerstand en complexiteit. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel, beschik je over een gezonde dosis humor en ben je een volhouder.

Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Als coördinator rapporteer je aan de Teamchef Projectmanagement. Vanuit de formele standplaatsen  Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 70 collega’s complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams door het hele land. Het team Projectmanagement bestaat uit vier subteams, namelijk: Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven. Met de komst van een nieuwe Coördinator wil de Politie graag een 5e team in het midden van het land opzetten gezien de groei van de portefeuille en het team. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen.

De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer:

 • Besluitvorming – sturen, analyseren, monitoren en evalueren van de voortgang van de projecten en indien nodig bijsturen conform Prince 2.
 • Uitvoeren van ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team Project Management.
 • Deelnemen in stuurgroepen huisvesting per eenheid als senior supplier.
 • MT PM lid en daarmee sturing geven aan het professionaliseren van de afdeling en de sector
 • Bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers van Team Projectmanagement door specialistische kennis en vaardigheden over te dragen en kennisontwikkeling binnen het team te stimuleren. Uniformiteit en efficiency slagen doorvoeren.
 • Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. Een bruggenbouwer, verbinder naar andere afdelingen binnen de sector en binnen de politie.
 • Capaciteitsmanagement.
 • Aansturen van team zoals interne als externe medewerkers.
 • Afleggen van verantwoording over de behaalde teamresultaten.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, bij voorkeur in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en werkervaring:
  • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende, met het aansturen van een team bestaande uit minimaal 15 personen. Benoem het nummer van deze eis (3) expliciet in jouw CV. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj);
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met het managen van besluitvormingsprocessen, binnen grote (1000+), politiek-bestuurlijke organisaties;
  • Je hebt in de afgelopen 10 jaar, meerjarige aantoonbare werkervaring als projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe huisvestingsprojecten, vanaf €10 miljoen;
  • Je bent, en houdt jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, organisatie-, bedrijfskundige- en verandervraagstukken;
  • Je hebt aantoonbaar cursussen en/of trainingen gevolgd op het gebied van coachen en leidinggeven;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken conform Prince2;
  • Je motiveert in jouw cv of motivatie de rol die jij in bovenstaande eisen omtrent werkervaring hebt gehad, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring je met bovenstaande hebt opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze (werk)ervaring blijkt.
 3. Je bezit de volgende competenties:
  •  Politiekbestuurlijke sensitiviteit; Je anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
  • Visie; Je vormt je een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Je concentreert op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen.
  • Organisatievermogen; Je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Je evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
  • Organisatiesensitiviteit; Je speelt in op interne politiek en bent alert op veranderingen binnen de organisatie. Je onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
  • Resultaatgerichtheid; Je maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Je toont je aanspreekbaar op resultaten.
  • Besluitvaardigheid; Je neemt eigenstandig beslissingen of spreekt je mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Je toont je op je handelen aanspreekbaar.
  • Netwerkvaardigheid; Je ntwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
  • Samenbinden leiding geven; Je geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.
  • Coachen; Je verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
  • Probleemanalyse; Je signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
  • Flexibel gedrag; Je staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 4. Je kan tijdens een eventueel verificatiegesprek, minimaal 1 referentie overleggen van een gelijkwaardige opdracht (= zoals beschreven in het functieprofiel van deze aanvraag).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 12 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 augstus 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Optioneel
 • Standplaats: Rotterdam
 • Uren: 36 uren per week
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Regiocoördinator Projectmanagement Huisvesting/Inhuur Politie/003213/Ongelimiteerd

Tagged as: Bouw en Infra, Projectmanagement