• Arnhem
 • Opdrachtnummer: Z 18466

Provincie Gelderland

Voor de Provincie Gelderland zijn we op zoek naar een    

 

Senior Werkvoorbereider Infrastructuur (2x) 

Opdrachtomschrijving:
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.  

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten. 

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 100 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten. 

De senior werkvoorbereider werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, deels vanuit het Provinciehuis in Arnhem en deels vanuit huis. Voorlopig is thuiswerken nog de norm ivm COVID-19. 

De senior werkvoorbereider Infrastructuur: 

 • Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen; 
 • Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen; 
 • Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden; 
 • Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners). 

De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn: 

 • Bestektekeningen 
 • Werktekeningen 
 • Ontwerptekeningen 
 • RAW- bestek 
 • Besteksraming 

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het Definitief Ontwerp (DO) al in projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase. 

In voorkomende gevallen levert de senior werkvoorbereider een bijdrage aan de contractvorming en realisatie van UAV-gc projecten. De daarbij te leveren producten zijn: 

 • Basisovereenkomst 
 • Vraagspecificatie 
 • Annexen 

De producten dienen te voldoen aan het basiscontract op grond van het provinciaal contracten buffet. 

Van de senior werkvoorbereider wordt tevens verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling en -overdracht binnen de afdeling. 

Eisen en wensen: 

 1. Je bent de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland. 
 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau, verkregen door: 
 3. een afgeronde opleiding HTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, of 
 4. een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 10 jaar relevante werkervaring. 
 5. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2011 – heden) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken, inclusief het maken van bestekstekeningen in Autocad. 
 6. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2016 – heden) met het substantieel bijdragen aan de totstandkoming van UAV-gc contracten. Bij de beoordeling van de relevantie spelen de geleverde bijdrage, de mate van zelfstandigheid bij die bijdrage en het type projecten een belangrijke rol. 
 7. Je beschikt bij voorkeur over aantoonbaar ervaring met 3D tekensystemen en het maken van 3D ontwerpen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 8. Je beschikt bij voorkeur aantoonbaar over ervaring met de werkvoorbereiding van projectonderdelen uit aanpalende vakgebieden zoals elektrotechnische installaties, kunstwerken en groenvoorzieningen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 9. Je beschikt bij voorkeur aantoonbaar over ervaring met werken in (multidisciplinaire) projectteams vanuit de functie van senior werkvoorbereider, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 10. Verder beschik je over de volgende competenties en/of vaardigheden: 
  • Flexibel gedrag; 
  • Samenwerkingsgerichtheid; 
  • Pro-actief (Klantgerichtheid); 
  • Zorg voor kwaliteit; 
  • Resultaatgericht.

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  

Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021 
 • Einddatum opdracht: 30 juni 2022 
 • Optie tot verlenging: ja, 2 maal 6 maanden 
 • Standplaats:  Arnhem en projectlocaties  
 • Uren :  36 uren per week  
 • Gesprek:  28 mei 2021 
 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 
Senior Werkvoorbereider Infrastructuur (2x) / 85 / Provincie Gelderland/ https://app.inhuurgelderland.nl/published/42246 

Tagged as: Bouw en Infra, Overige, Projectmanagement