• Leeuwarden
 • Opdrachtnummer: Z 18509

Waterschap Friesland

Voor Waterschap Fryslan zijn we op zoek naar een     

Technisch adviseur waterkeringen

Opdrachtomschrijving:
Waterschap Friesland kijkt al 750 jaar vooruit. We houden de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’

De 4 vakgroep Plannen & Projecten zorgen voor het uitvoeren van projecten (werken) met de vereiste kwaliteit en met het oog voor de omgeving, bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen binnen de randvoorwaarden van tijd en budget. Er wordt  gewerkt aan vier investeringsportfolio’s: primaire keringen, boezem, inrichten watersystemen en waterketen. Elk portfolio omvat meerdere investeringsprojecten en wordt aangestuurd door een portfoliomanager. De investeringen worden gerealiseerd in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Daarbij is het van belang dat de belangen van ingelanden en andere partijen worden gehoord en meegewogen.
In de projectenportfolio’s organiseren we uniformiteit van aanpak en realiseren we efficiëntie in begeleiding, coördinatie en administratieve inzet. Daarnaast adviseren de medewerkers van de vakgroepen Plannen & Projecten binnen diverse processen als Vergunningverlening & Handhaving, Beheer, Onderhoud binnen Wetterskip Fryslân.

Als adviseur werk je in teamverband en overleg je nauwgezet met de interne opdrachtgever en andere belanghebbenden. Je taken zijn onder andere:
 • Je controleert de technische aspecten van projecten van derden op het gebied van regionale en lokale waterkeringen in zake planvorming, vergunningverlening of handhaving.
 • Je adviseert collega’s vanuit je vakspecialisme.  Je adviseert over de inpassing van KRW-oevers, gemalen, bruggen en andere technische installaties in waterkeringen.
 • Je adviseert over alternatieve oplossingen.
 • Het uitvoeren van dimensioneringsberekeningen van waterkeringen m.b.v. het softwarepakket Promotor 4.0.
 • Je adviseert en evalueert de huidige werkprocessen en komt met verbetervoorstellen.

Eisen en wensen:   

 1. Je bent in bezit van een HBO-diploma op het gebied van civiele techniek;
 2. Je beschikt over een geldig vol VCA certificaat. Indien je niet beschikt over een geldig VCA certificaat, dien je deze behaald te hebben voor mei 2021;
 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ontwerpen van (regionale) keringen;
 4. Je werkt volgens de geldende kwaliteitseisen, toetst en evalueert regelmatig de kwaliteit van het werk en komt met verbetervoorstellen;
 5. De kandidaat is communicatief vaardig ten behoeve van het onderhouden van contacten met diverse in- en externe partijen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 6 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 13 mei 2021 
 • Einddatum opdracht: 1 september 2021
 • Optie tot verlenging: Ja 4×3 maanden
 • Standplaats: Leeuwarden
 • Uren : 36 uren per week  
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Technisch adviseur waterkeringen/ Waterschap Friesland / 100 Inhuur Friesland 043502

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Techniek