• Den Haag
 • Opdrachtnummer: Z 18528

VNG

Voor VNG zijn we op zoek naar een

Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid

Opdrachtomschrijving:
Gemeenten hebben een wettelijke taak op het terrein van volksgezondheid. De wettelijke taken zijn gericht op zowel gezondheidsbevordering als gezondheidsbescherming. In de aanpak van de Coronapandemie gaat het specifiek om dat laatste. Gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor een regionale Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), vaak via een gemeenschappelijke regeling. Enkele grote steden hebben daarnaast een deel van de wettelijke taken in de eigen gemeentelijke organisatie ondergebracht. Een belangrijke taak in de Wet politiegegevens (WPG) is de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma (RVP), Een andere belangrijke taak is gezondheidsbeleid maken. Veel gemeenten sluiten daarnaast ook met lokale partners preventieakkoorden, gericht op een gezonde leefstijl . De VNG ondersteunt gemeenten bij die taken en treedt namens gemeenten op als belangenbehartiger, bijvoorbeeld bij het rijk. De VNG opereert in een complex veld van veel partijen en belangen op het terrein van publieke gezondheid. De keten rondom specifiek de jeugdgezondheidszorg is complex op zowel inhoud als de gevoeligheid rondom het onderwerp maar ook vanwege de vele stakeholders en de (keten)informatievoorziening die nog niet volwassen genoeg is.

 • Het verder op orde brengen van de basis op de dossiers Publieke Gezondheidszorg en daarbinnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Rijks Vaccinatie Programma;
 • Op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en het Rijks Vaccinatie Programma meedenken en meewerken aan het regelen van beheer van het digitale dossier JGZ en het realiseren van ‘informed consent’;
 • Uitbrengen van (integrale) adviezen op het gebied van beleid en informatisering met als doel de keten Jeugdgezondheidzorg en het Rijks Vaccinatie Programma te verbeteren;
 • Mede uitvoering geven aan Corona gerelateerde vraagstukken in de vorm van advisering, opstellen notities, gesprekken.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Adviseert in- en extern over beleid, standpunten, aanpakken en/of producten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg
 • Voert regie op tactische projecten en processen
 • Heeft binnen de publieke gezondheidszorg reeds een netwerk en zet dit in op strategisch/tactisch niveau
 • Helpt bij het ontwikkelen van een meerjaren beleid, standpunten, aanpakken en/of producten op het gebied van de Publieke gezondheidszorg en daarbinnen specifiek de Jeugdgezondheidszorg
 • Bereidt (bestuurlijke) overleggen voor
 • Onderhoudt contacten met ketenpartners, waaronder ministeries als VWS, J&V, BZK, OC&W, koepelorganisaties zoals GGD GHOR Nederland en ActiZ en branchepartijen.
 • Draagt, samen met collega’s zorg voor inhoudelijke inbreng in de verschillende projecten
 • Stemt af over de activiteiten binnen de projecten op andere lopende interbestuurlijke trajecten met de betrokken dossierhouders vanuit VNG en VNG Realisatie en het zo nodig (op verzoek) participeren in andere relevante afstemming overleggen

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde WO opleiding (bestuurskundig of bedrijfsmatig of juridisch of informatiekundig richting);
 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur binnen het Sociaal Domein met name op het gebied van de publieke gezondheidszorg;
 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met beleidsvraagstukken op het gebied van publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg;
 4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met informatieseringsvraagstukken op het gebied van jeugdgezondheidszorg op landelijk en/of gemeentelijke niveau;
 5. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 13 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja tot een contractduur van 36 maanden
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 32 uren per week
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Strategisch adviseur publieke gezondheid/ VNG/  125/ CTM Solutions / 21.025

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Zorg en welzijn