• Voorburg
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 18561

gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn we op zoek naar een       

Senior Jurist Ruimtelijke Plannen   

    

Opdrachtomschrijving:  

Werken bij Leidschendam-Voorburg betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team locatie-ontwikkeling bestaat uit circa 25 professionals op de vakgebieden stedenbouw, omgevings- & privaatrecht, planeconomie en geo-informatie. Het team initieert, begeleidt en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een goed leefklimaat voor haar inwoners te realiseren en ruimte te bieden voor ondernemers. Dit doen we onder andere door middel van ontwikkelvisies, ruimtelijke kaders, contractvorming, planologische procedures en integrale strategische advisering van bestuur en management. Hierbij kunnen medewerkers zowel vakinhoudelijk als procesmatig ingezet worden. Verder levert het team een actieve bijdrage aan het programma Omgevingswet.

Ter versterking van het team zijn zij op zoek naar een Senior Jurist/Adviseur Ruimtelijke Plannen.

Opdracht

 • Als Senior Jurist/Adviseur Ruimtelijke Plannen ben jij een specialist op het gebied van de ruimtelijke ordening en -bestuursrecht.
 • Je bent verantwoordelijk voor het adviseren over complexe vraagstukken op dit vakgebied en voor het vertalen van grotere ruimtelijke initiatieven en projecten in passende ruimtelijke planvormen.
 • Je bent in staat deze ruimtelijke plannen zelf op te stellen, maar ook de daarbij horende ruimtelijke procedures zelfstandig te doorlopen en aan te sturen.
 • Je bent betrokken bij (en in de rol van projectleider ook verantwoordelijk voor) overleggen met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.
 • Je bent uiteraard uitstekend op de hoogte van de relevante wetgeving en volgt de ontwikkelingen in jouw vakgebied op de voet.
 • Je hebt actuele kennis van de aanstaande Omgevingswet.

  

Je bezit de volgende kerncompetenties:   

 • Ondernemingszin
  Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.
 • Creativiteit
  Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
 • Omgevingsbewustzijn
  Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
 • Regisseren
  Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

   

Eisen en wensen:   

 1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
 2. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau met ten minste als aandachtsgebied Ruimtelijke Ontwikkeling / Ruimtelijke Ordening;
 3. Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als RO jurist / adviseur in de afgelopen 12 jaar;
 4. Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 12 jaar;
 5. Je hebt aantoonbare kennis van wetgeving op het gebied van Ruimtelijk Ordening / -Ontwikkeling, blijkend uit afgeronde trainingen / cursussen in de afgelopen 3 jaar;
 6. Je kan beleidsmatig en strategisch handelen en je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen;
 7. Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen en weet daar compromissen in te sluiten;
 8. Je bent een netwerker en weet relaties goed op te bouwen en te onderhouden;
 9. Jouw schrijfstijl is kort, bondig en helder.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 5 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m. (uiterlijk 10 mei 2021)
 • Einddatum opdracht: 6 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Onbekend 
 • Standplaats: Voorburg
 • Uren :  36 uren per week  
 • Gesprek: 10 mei as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

      

Senior Jurist Ruimtelijke Plannen/ gemeente Leidschendam-Voorburg / Schaal 11 incl. 2,25 Flextender / 5867

Tagged as: Bouw en Infra, Juridisch