Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn we op zoek naar een

Beleidsontwikkelaar Onderwijs


Opdrachtomschrijving
Werken bij Leidschendam-Voorburg, dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. De gemeente werkt aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

De gemeente werkt informatiegestuurd en is toekomstgericht. Zij stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij haar medewerkers. De lijnen zijn kort, iedereen kent elkaar en weet wat er speelt. Dit alles wordt gedaan  onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Maatschappelijke ontwikkeling bestaat uit ongeveer 35 medewerkers. Zij zijn het (beleids-) ontwikkelteam voor maatschappelijke vraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat de advisering over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

De gemeente is op zoek naar een beleidsontwikkelaar onderwijs (tijdelijk). Op onderwijsvlak is de ambitie dat alle kinderen en jongeren in Leidschendam-Voorburg de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Samen met partners geeft de gemeente hieraan uitvoering, op basis van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Je maakt onderdeel uit van het Cluster Jeugd en Onderwijs, waarin 9 enthousiaste collega’s nauw betrokken zijn bij elkaars werk.

Als beleidsontwikkelaar onderwijs draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen, voor en met het onderwijs. Ook andere partners zoals de kinderopvang zijn hierbij nauw betrokken. In samenwerking met hen stel je nieuwe LEA-jaarplannen op die inzetten op de gezamenlijke ambities. Je hebt hierbij oog voor de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Je stelt beleidsnotities op, beantwoordt vragen en bereidt werkbezoeken voor van de wethouder. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van overleggen, waarin je de gemeente zowel lokaal als regionaal vertegenwoordigt.

Op het gebied van onderwijs ben je breed inzetbaar. Je werkt aan het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het terugdringen van schooluitval (leerplicht-RMC). Ook corona-gerelateerde ontwikkelingen op gebied van onderwijs kunnen deel uitmaken van je takenpakket. Met de collega die deze dossiers coördineert, stemmen jullie de precieze taken onderling af.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en werkervaring:
  •  Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Onderwijsbeleid bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met het participeren in regionale overleggen en overleggen met (vertegenwoordigers van) onderwijsbesturen;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van terugdringen van schooluitval / Leerplicht-RMC;
  • Je geeft duidelijk in jouw cv aan dat je aan bovenstaande eisen en wensen met betrekking tot werkervaring voldoet.
 3. Je herkent jezelf in onderstaand profiel:
  • Ondernemingszin
   Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.
  • Creativiteit
   Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
  • Omgevingsbewustzijn
   Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
  • Regisseren
   Je bent in staat belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.
  • Geef in jouw cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 6 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: zo spoedig mogelijk, uiterlijk per 17 mei
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
 • Standplaats: Leidschendam-Voorburg
 • Uren: 18 uren
 • Gesprek: 12 mei 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Beleidsontwikkelaar Onderwijs/Flextender/5871/11+2.25

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Onderwijs