Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn we op zoek naar een

Projectleider/adviseur riolering


Opdrachtomschrijving
Werken bij Leidschendam-Voorburg, dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. De gemeente werkt aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

De gemeente werkt informatiegestuurd en is toekomstgericht. Zij stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij haar medewerkers. De lijnen zijn kort, iedereen kent elkaar en weet wat er speelt. Dit alles wordt gedaan  onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. De afdeling houdt de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geeft ruimte voor maatwerk. Dit doen ze voor en samen met de inwoners en partners van de stad. Ze weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. Stadsbeheer zoekt de communicatie met de inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

De afdeling Stadsbeheer staat voor een groot aantal rioolvervangingsprojecten. Het vernieuwen, verbeteren en klimaatbestendig maken van riool- en watersystemen op buurtniveau  is een belangrijke opgave. Hierdoor ontstaat extra druk op de bestaande organisatie. Stadsbeheer heeft daarom een tijdelijke behoefte aan een adviseur/projectleider riolering en water, die het bestaande team ondersteunt. Als adviseur wordt er van je gevraagd om zelfstandig zaken op te pakken. Ook heeft de afdeling trajecten, die vragen om een vakinhoudelijke projectleider. Hierbij valt te denken aan:

 • kleinschalige projecten op maximaal straatniveau voor te bereiden en te realiseren. Het betreft projecten die zwakke punten in de klimaatbestendigheid van de watersystemen oplossen;
 • meldingen en aanvragen rioolaansluitingen uit het waterloket, en hierover te adviseren aan bewoners/bedrijven en gemeentelijke taken daarin zo mogelijk op te (laten) lossen;
 • de projectleiders openbare ruimte van de projecten op buurtniveau te ondersteunen.

De GOTICK sturingsmechanismen van een project zijn voor jou logisch en bekend. Als adviseur en projectleider ben je voor betrokken bewoners en bedrijven een stabiele gesprekspartner, waarbij je de diverse belangen kan verenigen en keuzes kan beargumenteren.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Civiele Techniek.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en werkervaring:
  •  Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van civieltechnische Projectleiding Riolering (duidelijk weergegeven in het cv);
  • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider en / of Adviseur van rioleringswerkzaamheden in de afgelopen 10 jaar;
  • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 10 jaar;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring als Projectleider – / Adviseur Riolering en water op het gebied van het ontwerpen, voorbereiden en adviseren over de uitvoering van infrastructurele – en technische werken op het gebied van klimaatadaptatie;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie, opvolging van meldingen en de communicatie daarover in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv);
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met de afhandeling van vragen en klachten op het gebied van riolering, water en grondwater de afgelopen 5 jaar.
 3. Je bezit de volgende competenties:
  • Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;
  • Regisseren;
  • Omgevingsbewust;
  • Communicatief vaardig;
  • Analytisch en resultaatgericht;
  • Kennis van benodigde automatisering.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 17 mei
 • Einddatum opdracht: 12 maanden na startdatum
 • Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
 • Standplaats: Leidschendam-Voorburg
 • Uren: 28-36 uren
 • Gesprek: 12 mei 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Projectleider/adviseur riolering/5874/flextender/10+2.25

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Projectmanagement, Techniek