• Amsterdam
 • Opdrachtnummer: Z 18573

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar twee

Adviseurs Openbare Orde en Veiligheid


Opdrachtomschrijving
Het betreft een brede adviesfunctie op het gebied van openbare orde en veiligheid. Je werkt in teamverband en levert een constructieve bijdrage op actuele dossiers in deze bijzondere tijden. Je werkt, in het bijzonder, mee in de corona crisisorganisatie en aan de voorbereiding op risicovolle demonstraties. Afhankelijk van het verloop van de corona pandemie kunnen werkzaamheden verlegd worden naar andere dossiers, bijvoorbeeld evenementen.

 • Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen met o.a. het openbaar ministerie en politie;
 • Je stemt af met gemeentelijke en/of landelijke partners;
 • Je bereidt afgestemde beleidsvoorstellen en adviezen voor ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming.

De werkzaamheden vallen binnen één van de cruciale processen binnen de gemeente. Zodoende vinden de werkzaamheden in ieder geval deels plaats op locatie (stadhuis).

De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vormt het middelpunt van het veiligheidsbeleid voor de metropoolregio Amsterdam. De medewerkers van OOV werken in een boeiende en complexe omgeving; geen dag is hetzelfde. OOV adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. De directie voert de regie binnen de gemeente als er grote manifestaties plaatsvinden of zich incidenten voordoen. De directie werkt daarbij nauw samen met de belangrijkste partners in de veiligheidsketen binnen de stad, de regio en het rijk. De directie is beheersmatig ook verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn t.a.v. onder andere radicalisering en terrorisme, de aanpak drugs en ondermijning, de ‘top600’, en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers van de stad. De directie heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op deze onderwerpen. De vier afdelingen binnen de directie zijn Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG), Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO), Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak (AcVZ).

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je schrijft een motivatie (maximaal 1 pagina) waaruit blijkt waarom de opdracht goed door jou kan worden uitgevoerd. Hieruit dient te blijken dat je  over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je beschikt over de volgende kennis en werkervaring:
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke context;
  • Je hebt bij voorkeur kennis van het beleidsveld Openbare orde en Veiligheid;
  • Je hebt affiniteit met het beleidsterrein;
  • Je hebt ervaring met besluitvormingsprocessen bij de overheid;
  • Je hebt werkervaring binnen een gemeentelijke en crisisorganisatie.
  • Uit jouw CV dient duidelijk te blijken dat je aan bovenstaande eisen en wensen voldoet omtrent kennis en werkervaring. Dit dien je tevens toe te lichten in jouw motivatie.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: zo spoedig mogelijk
 • Einddatum opdracht: 6 maanden zodra de startdatum bekend is
 • Optie tot verlenging: Ja, tweemaal zes maanden. Totaal 1 jaar.
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32-36 uren
 • Gesprek: zo spoedig mogelijk
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Adviseur/115/Negometrix3/176299

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten