• Leeuwarden
 • Opdrachtnummer: Z 18581

Provincie Friesland

Voor Provincie Friesland zijn we op zoek naar een

Senior beleidsmedewerker Natuur en Stikstof


Opdrachtomschrijving
Fryslân is een prachtige provincie met een fraai en vitaal platteland en dynamische natuurgebieden. Ze werken aan de kwaliteit van de Friese natuur omdat ze ervan uitgaan dat biodiversiteit op verschillende manieren van belang is voor de Friese samenleving.

Daarnaast is de Friese natuur ook van belang als onderdeel van het nationale en Europese netwerk. Ze willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. Dit door inwoners van onze provincie te betrekken bij het ontwikkelen van natuurwaarden en, waar mogelijk, recreatief medegebruik te bevorderen. Ze zien steeds meer kansrijke burgerinitiatieven. Waar mogelijk willen ze deze ondersteunen. Ook voeren ze de herstelmaatregelen uit de Natura 2000 beheerplannen uit, werken ze aan soortenbeleid en zijn ze bijvoorbeeld actief op het gebied van faunabeheer.

Tot slot speelt de balans tussen natuur en economie – vooral ook in relatie tot de stikstofaanpak – een grote rol. De natuur in Nederland staat er in veel gebieden slecht voor doordat we teveel stikstof produceren. Landbouw heeft een flink aandeel in de uitstoot van stikstof (ammoniak), fijnstof en geurhinder. Het beleid hiervoor raakt de belangen van veehouders, bevoegde gezagen en omwonenden. Dat maakt dat je werk ertoe doet en politiek urgent is.

Voor het stikstofbeleid heeft de provincie een programmatische aanpak ontwikkeld voor de problematiek van en oplossingen voor de vraagstukken van het stikstofdossier. Er wordt integraal gewerkt aan de stikstofopgave. In nauwe samenwerking met collega’s die met de stikstofopgave actief zijn en vanuit verschillende andere geledingen uit de organisatie. Jij levert namens het opgaveteam Biodiversiteit en Landschap input aan de opgave Stikstof. Daarbij:

 • Doe je mee aan de ontwikkeling van het provinciale stikstofbeleid met als resultaat dat je een bijdrage levert aan het uitvoeringsprogramma, de uitwerking daarvan en ook alle voorkomende vraagstukken op het gebied van natuur en stikstof oppakt.
 • Adviseer je vanuit het beleidsveld Biodiversiteit en Landschap aan het bestuur en andere provinciale beleidsvelden over stikstofvraagstukken.
 • Vertegenwoordig je de (natuur) belangen van de provincie in interbestuurlijke bijeenkomsten en bij gesprekken met betrokken maatschappelijke partijen.
 • Ben jij de verbindende factor tussen de opgave Biodiversiteit en Landschap en het kernteam stikstof.
 • Bewaak je en adviseer je over de ecologische belangen in het stikstofdossier.
 • Werk je nauw samen met de andere beleidsmedewerkers stikstof binnen het programma stikstof en zorg je ervoor dat je voldoende van elkaars thema’s op de hoogte bent om elkaar te kunnen vervangen en aanvullen.

Eisen en wensen

 1. Je hebt met succes een opleiding afgerond op hbo- en/of wo-niveau, bij voorkeur in een groene richting;
 2. Je hebt minimaal drie jaar ervaring opgedaan in het werken bij een overheidsorganisatie, adviesbureau of andere organisatie waarin vraagstukken op natuur en agrarisch vlak een prominente rol spelen;
 3. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de werkvelden biodiversiteit en landschap, ecologie en natuur, en de relevante regelgeving;
 4. Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van stikstof;
 5. Je kunt snel en doelgericht essentiële informatie verzamelen, analyseren en daarover op heldere wijze rapporteren;
 6. Je kunt heldere beleidsadviezen schrijven;
 7. Integraal (samen)werken is vanzelfsprekend, bij sectorale advisering hou je oog voor andere belangen en gevoeligheden.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 24 mei 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Standplaats: Leeuwarden
 • Uren: 28/36 uren
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Senior beleidsmedewerker natuur en stikstof / Provincie Friesland / 120/ Werken in Friesland 043611

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Milieu en Groen