VNG Realisatie

Voor VNG Realisatie zijn we op zoek naar een

Senior adviseur Marketing en Communicatie


Opdrachtomschrijving
De VNG representeert de 355 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) werkt sinds 2019 in opdracht van de stuurgroep Zorg voor de Jeugd. Het doel van het programma Zorg voor de Jeugd is om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulpontvangen. Het OZJ ondersteunt partijen in de 42 jeugdregio’s om tot een systematisch leer- en verbeterproces te komen en bouwt daarmee aan een lerend jeugdstelsel. Dit doet het OZJ door te signaleren, te stimuleren, te bemiddelen en te ontwikkelen.

Het OZJ is ingericht als transformatieplatform en bestaat uit ongeveer 70 mensen. Dit zijn landelijk ambassadeurs en hun aanjager/projectcoördinatoren, regio-ambassadeurs vanuit drie perspectieven (aanbieders/professionals, cliënten en gemeenten), ontwikkelaars/projectleiders, adviseurs/bemiddelaars van het subteam Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek en een coördinatieteam. De doelen van het OZJ zijn vervat in vijf veranderopgaven:

 1.  Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt
 2. Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel
 3. Contracteren vanuit de bedoeling
 4. Oppakken en leren van complexe casuïstiek
 5. Ontrafelen en terugdringen van schadelijke wachttijden

OZJ is een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. De ambitie is ‘Elke dag beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor het team zelf. Het team stelt zich daarom continu de vraag waar ze staan, wat ze kunnen verbeteren en of ze met de goede dingen bezig zijn.

In de dagelijkse samenwerking tussen OZJ en alle partijen in en om de jeugdhulp en professionals gebeuren veel goede en mooie dingen. De leermomenten en successen moet goed zichtbaar gemaakt worden als collectieve verbetering. Het OZJ bevindt zich in de eindfase en richt zich op het overdraagbaar, zichtbaar en vindbaar maken van producten en kennis. Daarbij is oog voor de hogere doelen (veranderopgaven) die verder strekken dan de looptijd van het programma en de samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen het OZJ.

Als Senior adviseur Marketing en Communicatie ben je verantwoordelijk voor effectieve verbinding met alle (landelijk en regionaal) betrokken partijen, professionals en media. Hierbij gaat het niet alleen om het instrument communicatie, maar nadrukkelijk ook om product en distributie. Zo ontstaat er een vliegwiel effect van de geleerde lessen en kennis, waar iedereen in het land gebruik van kan maken. Jouw rol is het strategisch neerzetten van de marketing voor het gehele OZJ en de aansturing van de communicatiemedewerker(s). Je verzorgt tevens de afstemming met VWS, waar de communicatie voor het bredere programma Zorg voor de Jeugd is belegd.

Je bouwt voort op reeds opgestelde (deel)strategie(en) en een uitgevoerd intern communicatie-onderzoek.

Het OZJ is op zoek naar een zeer ervaren strategisch marketingspecialist die sturing geeft aan een meer effectieve marketing vanuit het OZJ en vanuit eigen expertise bijdraagt aan de vier genoemde veranderopgaven en de borgingsstrategie.

De functie is gepositioneerd binnen het coördinatieteam van het OZJ. Je werkt vooral nauw samen met de programmamanager, de netwerkcoördinator en de strategisch procesregisseur.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden behorende bij deze opdracht zijn als volgt:

 • Implementeren van de marketingstrategie, deelstrategieën en deelplannen, gericht op een lerende beweging in het jeugddomein en in aansluiting op de borgingsstrategie
 • Projectmanagement over de totale marketinginzet
 • Advisering m.b.t. tot alle mogelijke marketing- en communicatievraagstukken
 • Aansturing van de communicatiemedewerker binnen het OZJ
 • Afstemming met VWS / programmasecretariaat Zorg voor de Jeugd

Resultaat van de opdracht is dat activiteiten en producten van het OZJ effectief zijn en duurzaam zichtbaar en vindbaar gemaakt voor alle relevante stakeholders, met nadruk op de jeugdregio’s. De communicatie is binnen budget uitgevoerd. De communicatie heeft de lerende beweging in het jeugddomein ondersteund. De landelijke ambassadeurs van het OZJ voelen zich adequaat ondersteund in de marketing rond de veranderopgaven. De communicatiemedewerker is effectief aangestuurd en in staat gesteld om vanuit de opgestelde strategieën activiteiten uit te voeren. De samenwerking met VWS / programmasecretariaat Zorg voor de Jeugd is effectief vormgegeven.

Eisen en wensen

 1. Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau(WO-diploma).
 2. Je beschikt over de volgende kennis en werkervaring:
  • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het aansturen van medewerkers op het gebied van marketing en communicatie;
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als eindverantwoordelijke voor marketing in zijn volle breedte in een complexe profit-omgeving;
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als strategy director bij een landelijk reclamebureau;
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als onderzoeker m.b.t. marketing-onderzoek;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met lokale/regionale strategische communicatieplanning in meerdere jeugdregio’s;
  • Je bent aantoonbaar in staat om snel communicatieplannen tot uitvoering te brengen, aan te tonen door ervaring met kortlopende (interim)opdrachten;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met overheidscommunicatie, zowel op departementaal als gemeentelijk niveau;
  • Je hebt aantoonbare ervaring als hoofdredacteur van blad of krant, voor professionals of personeel. Daaraan gekoppeld zeer vaardige pen tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld columns en/of e-books.
 3. Je bezit de volgende competenties:
  • Analytisch vermogen;
  • Aanpassingsvermogen;
  • Anticiperen;
  • Creativiteit;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Plannen en organiseren;
  • Resultaatgerichtheid;
  • Samenwerken.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 11 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 mei 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: N.v.t.
 • Standplaats: Den Haag en Landelijk
 • Uren: 16-24 uur per week
 • Gesprek: 17 mei
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW. 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Senior adviseur Marketing en Communicatie
/135/CTM/ 268430

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Marketing en communicatie, Projectmanagement, Zorg en welzijn