• Den Haag
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 18604

de Politie

Voor de Politie zijn we op zoek naar een

Strategisch adviseur


Opdrachtomschrijving:
Politie voor Iedereen is de komende jaren het nieuwe perspectief van de politie op de al langer bestaande thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap; een perspectief gericht op veilige en inclusieve teams waarin heel verschillende politiemensen werken voor iedereen die ons nodig heeft. Politie voor Iedereen is een maatschappelijke opgave – iedereen heeft belang bij permanente ontwikkeling op dit thema, en dan vooral diep verweven met ontwikkeling binnen ons leiderschap en vakmanschap. We hebben de wereld samen een beetje bewogen als diversiteit binnen de politie vanzelfsprekend is en wij reflectief en inclusief in ons vak staan.

Het komende jaar zal een flexibel opgaveteam in wording zich richten op de actualiteiten die zich voordoen vanuit de politiek, de media en het maatschappelijk veld en hier een coördinerende rol in oppakken. Kwaliteit, flexibiliteit en diepgang staan in dit proces centraal. Het opgaveteam zal ook een verbindende rol innemen om vertraging te organiseren voor dialoog en ontwikkeling. In alles wat zij doet, is zij reflecterend, lerend, voedend & betrekt ze verschillende geluiden en perspectieven. De leden van het opgaveteam staan in verbinding met de relevante initiatieven die ontwikkeld worden buiten de organisatie, binnen de teams en binnen de wetenschap en het onderwijs. Hoofdthema´s zijn discriminatie, professioneel controleren, netwerk divers vakmanschap en bondgenoten, instroom en veilige & inclusieve teams.

Politie voor Iedereen wordt opgavegericht aangevlogen. De organisatie rondom deze opgave kent een hybride structuur en richt zicht op zowel het faciliteren van realisatie als vernieuwing. De opdracht voor het opgaveteam in oprichting, waar je als strategisch adviseur onderdeel vanuit maakt, is gericht op het inrichten van processen, het verantwoorden op traditionele en vernieuwende wijzen, en het samenhang aanbrengen en verbinding leggen tussen de vele initiatieven die er zijn.

Ze zoeken een strategisch en coachend adviseur met gedegen kennis van de politiek-bestuurlijke omgeving waarbinnen de organisatie zich beweegt, van organisatieontwikkeling, van leiderschapsontwikkeling en van veranderstrategieen. Zij zoeken een bestuurlijk en veranderkundig ervaren adviseur met een coachende, inclusieve houding en een relevant netwerk. Een mens met een scherp oog, diepe verbinding met het thema & geloof in de noodzaak van ontwikkeling op het verworden tot een meer inclusieve en diverse politieorganisatie.

Politie voor Iedereen heeft tot doel van de politieorganisatie een meer diverse en inclusieve organisatie te maken. Permanente aandacht en ontwikkeling. Het opgaveteam heeft tot doel de Chief Diversity Officer, de verschillende portefeuillehouders en aanjagers & projectleiders  te ondersteunen, adviseren, verbinden en faciliteren om tot realisatie van doelen te komen en vernieuwing en verbetering mogelijk te maken.

Je bent sparringpartner voor de opgavemanagers en de bestuurders. Je coacht. Je adviseert over en werkt mee aan de inrichting van meerdere strategische processen, brengt structuur aan en ontwikkelt mee op gebied van verantwoording, sturing en reflectie. Je begeleid gesprekken die zien op diepe reflectie op thema’s als discriminatie en etnisch profileren.

 • Strategisch advies
 • Procesinrichting
 • Procesbegeleiding op strategisch niveau op het thema diversiteit en inclusie
 • (Executive) coaching

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde opleiding HBO;
 2. Je hebt een aanvullende opleiding supervisie;
 3. Je hebt minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring op strategisch/ bestuurlijk niveau, met voorkeur voor eerdere ervaring binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie) en relevante samenwerkingspartners als gemeentes en/of ministeries;
 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare internationale werkervaring op het thema diversiteit en inclusie;
 5. Je hebt meerdere jaren aantoonbare werkervaring op gebied van begeleiding van gesprekken waarin discriminatie, trauma en uitsluiting centraal stonden. Hierin heb je ervaring op zowel individueel niveau, als ook kennis op het niveau samenleving;
 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met leiderschapsontwikkeling, systemisch werken, proces begeleiding en cultuurverandering binnen de publieke sector.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 5 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 6 uren uren
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Strategisch adviseur / de Politie / 200/ Inhuurdesk politie 003287

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, HRM