• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 18608

Gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Projectleider Jeugd en Veiligheid

Opdrachtomschrijving:

Als projectleider Jeugd & Veiligheid ben je de spreekwoordelijke spin in het web tussen het jongeren-  en straathoekwerk, de politie, bewoners en ondernemers, (jeugd)zorgaanbieders en straatcoaches. Je springt in op incidenten de wijk, zorgt voor communicatie en uitvoeringsafspraken tussen de partners en houdt bestuur en management op de hoogte van wat er gebeurt. In het centrum van Amsterdam is het, ook nu, nooit rustig. Als tijdelijk projectleider ben je in staat om jeugdoverlast en -criminaliteit in onze wijken direct aan te pakken en om samen met de partners de middellange termijn acties uit te zetten.

Werkzaamheden
• Je draagt zorg voor een integrale aanpak op het jeugd en veiligheidsdomein;
• Je bewaakt de voortgang van de gemaakte plannen, afspraken en resultaten en zorgt voor het tijdig bijstellen van de plannen indien nodig;
• Je zorgt dat betrokken partijen (bewoners en professionals) contact met elkaar hebben over de aanpak en initieert contact als er hiaten blijken;
• Je stimuleert een structurele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de partijen die zich bezighouden met zorg en overlast rondom jongeren en- of jeugdgroepen;
• Je adviseert het dagelijks bestuur, de voorzitter van de bestuurscommissie en de ambtelijke organisatie.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s) – Stadsdeel Centrum
Amsterdam Centrum is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil. Met ruim 84.000 inwoners en meer dan 11 miljoen bezoekers per jaar, is Amsterdam Centrum het meest besproken en gefotografeerde historische stukje Amsterdam.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 2. Je bent in het bezit van minimaal een erkend hbo diploma; Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 3. Je hebt een actueel netwerk binnen het veiligheids- en zorgdomein;
 4. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als projectleider in de taakvelden jeugd, veiligheid en de zorg- en strafketen;
 5. Je hebt ervaring met projectmatig werken EN het voeren van procesregie;
 6. Je beschikt over ervaring als adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 7. Je hebt bij voorkeur werkervaring opgedaan bij een G4 gemeente;
 8. Je hebt bij voorkeur ervaring met de Ferweda methode/groepsaanpak.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 5 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 10 oktober 2021
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 16 uren per week
 • Gesprek: in de week van 10 mei
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Projectleider Jeugd en Veiligheid/ Gemeente Amsterdam/  70-90/ Negometrix3 / 176519

Tagged as: Projectmanagement, Zorg en welzijn