• Utrecht
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 18610

Dienst Justitiële Inrichtingen

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn we op zoek naar een   

Projectleider ontwikkeling forensische zorg

Opdrachtomschrijving:

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) biedt mooi en uitdagend werk en een ruim aanbod aan ontwikkelmogelijkheden. Kies voor een vaste baan in een niet-alledaagse, maar zeer veelzijdige omgeving. Het gaat bij DJI om beveiliging, bewaring, zorg, behandeling, motivering en begeleiding. Bij DJI draag je bij aan de veiligheid van Nederland. DJI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen en voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan.

Voor twee afzonderlijke opdrachten zijn wij op zoek naar een Projectleider ontwikkeling forensische zorg voor de afdeling Beleid en Zorgsupport van het Pieter Baan Centrum te Utrecht. De adviseurs van de afdeling Beleid en Zorgsupport houden zich bezig met beleid voor psychische en somatische zorg in detentie. Ook ontwikkelen zij beleid rond pro Justitia rapportage. De DJI zorgvisie vormt de basis voor de activiteiten van de afdeling. De twee uitgevraagde opdrachten laten zich als volgt omschrijven:

1. invoeren van trajectindicaties forensische zorg (inclusief het betrekken van AI technologie).

2. offerte opstellen voor inrichting en positionering van de rol kwaliteitsmeester forensische zorg.

Op te leveren resultaten:

Opdracht 1:

 • Een door opdrachtgever en ketenpartners gedragen- plan van aanpak;
 • Vervolgens uitvoering geven aan het vastgestelde plan van aanpak met als op te leveren eindresultaat: een goed functionerend, landelijk dekkend, systeem van trajectindicaties voor de forensische zorg;
 • Naast het inhoudelijk uitkristalliseren en vormgeven van het systeem van trajectindicaties dient in het project ook geborgd te worden dat er draagvlak is bij de medewerkers die de trajectindicaties moeten uitvoeren en bij de ‘afnemers’ van de trajectindicaties. Ook dienen werkwijzen etc. vorm te krijgen op een niveau dat uitvoerende medewerkers in staat zijn en zich ondersteund voelen om de uitvoering van trajectindicaties adequaat te kunnen vormgeven. Implementatie van het ontwikkelde, maakt onderdeel uit van het project;
 • In het project dient ook betrokken te worden de dat DJI met TNO een AI-technologie ontwikkeld. In het project dient ook betrokken te worden te vraag op welke wijze AI een plek kan krijgen binnen het systeem van trajectindicaties;
 • Vanuit dit project trajectindicaties dient de projectleider ook samen te werken en input te geven voor de benodigde aanpassingen op ICT-vlak (in het systeem IFZO);
 • Momenteel vinden er in een aantal regio’s pilots plaats om trajectindicaties in te voeren. Deze zijn qua model nog niet passend, maar de ervaringen (do’s and don’ts) uit deze pilots dienen meegenomen te worden in onderhavig project.

Opdracht 2:

 • Ontwerpen van voorstel waarin de rol van een zogenaamde kwaliteitsmeester indicatiestelling wordt ingekleurd;
 • Ontwikkelen voorstel positionering positie kwaliteitsmeester in de keten en afhankelijkheden en samenwerkingsverbanden met ketenpartners;
 • Organiseren van draagvlak bij opdrachtgever, beleidsdepartement en ketenpartners voor het voorstel;
 • Als sluitstuk: het stollen van het voorstel in een formele offerte vanuit het NIFP aan opdrachtgever, inclusief een financieel plaatje.

Wij verwachten dat de werkzaamheden gemiddeld 32-36 uur per week vragen, voor de duur van 8 maanden. Bij een start per 1 mei 2021, dient een plan van aanpak uiterlijk 1 juni 2021 te worden opgeleverd en het project ingevoerd te zijn per 09 januari 2022. De offerte kwaliteitsmeester dient in dit geval uiterlijk 1 juli 2021 te worden opgeleverd.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • Hands-on mentaliteit;
 • Verbindend en overtuigend (o.a. om medewerkers in de uitvoering mee te krijgen).

Eisen en wensen:

 1. Je beschikt over minimaal een relevant en erkend HBO diploma;
 2. Je bent een ervaren sr projectleider (> 3 jaar ervaring als sr. projectleider), die verantwoordelijkheid neemt voor het op te leveren eindresultaat: van ontwerp t/m implementatie, niet iemand die alleen stuurt (op proces);
 3. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de forensische zorg (> 3 jaar ervaring).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 5 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 9 januari 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, bespreekbaar
 • Standplaats: Utrecht
 • Uren: 32 tot 36 uren per week
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Projectleider ontwikkeling forensische zorg/ Dienst Justitiële Inrichtingen / 13  / Aeves / Fadime

Tagged as: Projectmanagement