• Amsterdam
 • Opdrachtnummer: Z 18619

gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Programmasecretaris Ruimte voor de Stad

Opdrachtomschrijving:

 • Het organiseren van de kernprocessen van Ruimte voor de stad: Kernteams, Teams, Stuurgroepen.
  • Ruimte voor de stad kent een aantal vaste vergadermomenten waaronder in ieder geval een wekelijks ‘kernteam’ en een maandelijks ‘team’. De projectsecretaris is verantwoordelijk voor het organiseren van deze vergaderingen, voor het bijhouden van de termijnagenda, en het bijhouden en deels uitvoeren van de actielijst.
 • Meedenken over de inhoud en de richting van het programma Ruimte voor de Stad.
  • Met de veranderende context verandert ook de focus van Ruimte voor de Stad. De projectsecretaris denkt mee over de richting van het programma en organiseert waar nodig/gevraagd processen veranderingen uit te werken.
 • Het maken van een jaarlijkse voortgangsrapportage en een werkprogramma, en het laten vaststellen van deze producten.
  •  Per jaar worden zeker twee, en soms meer, integrale producten gemaakt. De secretaris bereidt het maken van deze producten voor, schrijft mee, en heeft de regie over het vaststellingsproces. Het gaat in ieder geval om een voortgangsrapportage en een werkprogramma per jaar.
 • Het coördineren van de themastudies onder de koepels de verdichtende stad, de complete stad, de groene stad en de bereikbare stad.
  • Onder vijf overkoepelende thema’s worden onder vlag van Ruimte voor de Stad verkenningen uitgevoerd. De verkenningen van het thema de ‘duurzame stad’ worden inmiddels gecoördineerd door het programma duurzame gebiedsontwikkeling, maar voor de overige thema’s coördineert de projectsecretaris de uitvoering. Dat betekend het in de gaten houden van de voortgang, de financiën, en tijdige agendering in noodzakelijke gremia.
 • Het beantwoorden van moties, vragen van collega’s, en vragen van Amsterdammers.
  • Er komen gedurende het jaar regelmatig vragen over het programma van collega’s, raadsleden, of Amsterdammers. Het is de taak van de projectsecretaris deze vragen te beantwoorden of de beantwoording uit te zetten. Hierbij gaat het jaarlijks ook enige moties n.a.v. bijvoorbeeld de voortgangsrapportage of andere stukken.
 • Budget overzicht maken en bijhouden, gemaakte financiële beslissingen afstemmen met de project administratie en financiën.
  • Het is de taak van de projectsecretaris het werkprogramma om te zetten in een jaarbudget en mutaties (in het kernteam besloten) bij te houden en te communiceren met de projectadministratie en de afdeling financiën.
 • Het bijhouden van de strategische ruimte in de maps.amsterdam kaart.
  • Ruimte voor de Stad beheert het overzicht van de zogenaamde ‘strategische ruimte’ – een overzicht van gebieden die n.a.v. moties bij koers 2025 zijn onderzocht op hun potentie voor woningbouw-. Mutaties in de strategische ruimte worden bijgehouden in een online kaart. Het is de verantwoordelijkheid van de projectsecretaris deze kaart up-to-date te houden, en over de strategische ruimte af te stemmen met partijen die daar interesse in hebben.
 • Diverse werkzaamheden binnen de afdeling strategie.
  • Meedraaien in verschillende projecten die in opdracht van het programma Ruimte voor de Stad worden uitgezet. Zoals in het programma de Gezonde Stad of nieuwe gebiedsverkenningen. De werkzaamheden zijn van diverse aard, van het inhoudelijk vormgeven aan een programma tot meedraaien in participatietrajecten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 2. Je beschikt een afgeronde academische opleiding in de richting van gebiedsontwikkeling en/of duurzaamheid of aanverwant;
 3. Je hebt aantoonbare kennis van het ruimtelijk domein en de daarbij behorende processen;
 4. Je beschikt over 1-3 jaar ervaring bij een gemeentelijke organisatie;
 5. Je hebt ervaring met het werken organiserende en coördinerende rol;
 6. Je beschikt over ervaring in het zelfstandig schrijven van rapportages voor diverse doelgroepen (bestuurlijk, ambtelijk);
 7. Je hebt ervaring met duurzame gebiedsontwikkeling bij een gemeente.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 17 mei 2021
 • Einddatum opdracht: 19 november 2021
 • Optie tot verlenging: Ja, t/m 16 mei 2022
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32 tot 36 uren per week
 • Gesprek: in de week van z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Programmasecretaris Ruimte voor de Stad / Gemeente Amsterdam/  62-70/ Negometrix3 / 176614

Tagged as: Administratief en officemanagement, Beleids- en adviesdiensten, Bouw en Infra, Overige, Projectmanagement