• Amsterdam
 • Opdrachtnummer: Z 18624

Gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Integraal ontwerp manager

Opdrachtomschrijving:

De Integraal Ontwerpmanager van het programma Zuidasdok is verantwoordelijk voor de samenhang en de kwaliteit van alle ontwerpactiviteiten binnen het programma Zuidasdok. De totale scope van het programma Zuidasdok is verdeeld over een aantal projecten met elk een eigen projectteam. De ontwerp- en realisatiewerkzaamheden van Zuidasdok vinden dus plaats binnen de projecten van het programma. De Integraal Ontwerpmanager borgt de integrale aanpak hiervan, in het bijzonder met betrekking tot de technische raakvlakken tussen de projecten onderling en programmabrede thema’s zoals kwaliteitsborging en vormgeving & inpassing. De Integraal Ontwerpmanager valt direct onder de Directeur Uitvoering van het programma.

De Integraal Ontwerpmanager is binnen Zuidasdok verantwoordelijk voor ten minste de volgende activiteiten:

 • Coördineren en bewaken van de integraliteit van de ontwerp- en realisatiewerkzaamheden binnen het programma Zuidasdok, met name wat betreft de raakvlakken tussen de projecten.
 • Coördineren en bewaken van integrale aanpak van Vormgeving en inpassing op programmaniveau.
 • Inrichten en bewaken van de kwaliteitsborging m.b.t. ontwerp- en realisatiewerkzaamheden waardoor wordt voldaan aan alle geldende eisen, wetgeving en richtlijnen.
 • Coördineren en bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de inzet van aan het project verbonden ingenieurs- en adviesbureaus.
 • De afstemming en borging van afspraken over technisch inhoudelijke zaken met opdrachtgevers en beheerders, met name wat betreft de programmabrede kwaliteitsborging en het maken van complexe ontwerpkeuzes.
 • Afstemming en coördinatie met vergunningverleners met betrekking tot technisch inhoudelijke onderwerpen.

Over Zuidas/Zuidasdok:

Zuidas
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Zuidas transformeert van een kantorenlocatie in een stadswijk waar volop ruimte is voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte.

Zuidasdok
Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het programma Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.

Het Programmateam Uitvoering
De totale scope van het programma Zuidasdok is verdeeld over een aantal projecten met elk een eigen projectteam. Het Programmateam Uitvoering zorgt voor de aansturing en de coördinatie van die deelprojecten. Daarmee wordt de integraliteit van het programma geborgd door het bewaken van gemeenschappelijke baselines zoals planning, fasering en kwaliteitsborging. Het team staat onder leiding van de Directeur Uitvoering en bestaat uit mensen met verschillende expertisegebieden.

Wij zoeken mensen die passen bij de cultuur in ons team: je houdt van een dynamische en levendige werkplek, waarin geen dag hetzelfde is. Je bent een persoonlijkheid met lef die flexibel is, collegiaal en bijdraagt aan het plezier in het werk.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 2. Je bent in het bezit van een erkende afgeronde WO-studie Civiele Techniek (diploma) in een relevante discipline;
 3. Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met de specificatie en ontwerp van civiele (ondergrondse) constructies op basis van de Systems Engineering, in geïntegreerde contracten, rekening houdend met actuele normen en richtlijnen;
 4. Je hebt aantoonbare kennis van de laatste stand der techniek van brandwerendheid van tunnels in Nederland;
 5. Je beschikt over ruime ervaring m.b.t. tunnelprojecten in Nederland in binnenstedelijke context. Je bent bij tenminste bij drie Nederlandse tunnels in binnenstedelijke context betrokken geweest in de voorbereidings- en realisatiefase in een projectmanagement- of adviseursrol;
 6. Je bent de afgelopen 5 jaar op minimaal 1 groot tunnelproject in spoor- of wegenbouw sector van meer dan € 500 mln als projectleider bij de opdrachtgever verantwoordelijk geweest voor de specificatie, het ontwerp, de realisatie, de oplevering en overdracht;
 7. Je hebt aantoonbaar ervaring met het ontwerp en de realisatie van infrastructuur in de spoor of wegenbouw sector met specifieke eisen met betrekking tot vormgeving en inpassing;
 8. Je hebt aantoonbaar ervaring met de werkwijze van en de samenwerking met vergunningverlenende instanties en bevoegd gezag bij grote infrastructuurprojecten;
 9. Gelieve op 1 A4 een beschrijving te geven van jouw visie op de functie van Integraal Ontwerpmanager Zuidasdok en de invulling daarvan.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: indicatie 2032
 • Optie tot verlenging: n.v.t. omdat de overeenkomst voor de lange termijn wordt gesloten
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 36 uren per week (starten met 8 uur kan, en binnen half jaar 36 uur per week)
 • Gesprek: week 19 eventueel 20
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Integraal ontwerp manager / Gemeente Amsterdam/  135-140/ Negometrix3 / 176665

Tagged as: Bouw en Infra, Projectmanagement, Techniek