• Borculo
 • Opdrachtnummer: Z 18628

Omgevingsdienst Achterhoek

Voor Omgevingsdienst Achterhoek zijn we op zoek naar een

Milieuspecialist

Opdrachtomschrijving:
In deze functie trek je samen op met collega’s van jouw eigen en andere specialismen. Je werkt nauw samen met vergunningverleners, de handhavers van de afdeling toezicht & handhaving en de RO-medewerkers van gemeenten. Als allround milieuspecialist ben je adviseur voor interne collega’s en externe partners en ben je voornamelijk bezig met werkzaamheden op het gebied van milieuzonering en milieueffectrapportages. In dat kader beschik je over een generalistische blik, waarmee je kunt schakelen tussen de verschillende bij de ODA aanwezige milieuspecialisten op onder meer het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid. Zo mogelijk ondersteun je bij advieswerkzaamheden op het gebied van lucht (geur, luchtkwaliteit, stikstof). Je adviseert vooral gemeenten over ruimtelijke plannen/omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Bijdragen aan gemeentelijke projecten op het gebied van omgevingsvisies en deelname aan omgevingstafels behoren eveneens tot het takenpakket. We zoeken een nieuwe collega met passie voor het vakgebied en voldoende kennis/ervaring om direct aan de slag te gaan. 

Vanwege de geldende coronamaatregelen werken wij momenteel zoveel mogelijk vanuit huis. Dat houdt voorlopig in dat je je werkzaamheden zo veel mogelijk op afstand uitvoert. In een ‘normale’ situatie gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat die minimaal één dag per week op de werklocatie in Borculo  aanwezig is voor afstemming.

Wat je gaat doen:
 • Toepassen van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor verschillende doeleinden;
 • toepassen van de VNG-publicatie Milieuzonering nieuwe stijl onder de Omgevingswet;
 • uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor bedrijventerreinen of individuele bedrijven en andere omgevingsbelastende ontwikkelingen;
 • uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor nieuwe of uitbreiding van bestaande milieugevoelige objecten;
 • adviseren over de milieuzoneringsparagraaf  voor een bestemmingsplan/omgevingsplan en het opstellen daarvan;
 • beoordeling van de toelaatbaarheid van bedrijven op grond van het bestemmingsplan/omgevingsplan bij uitgifte van bedrijfskavels of bij aan- en verkoop van bedrijfslocaties;
 • adviseren over de noodzaak van m.e.r.- m.e.r.-beoordeling en inhoudelijke beoordeling van milieueffectrapporten en aanmeldnotities m.e.r.-beoordeling, inclusief de afstemming tussen de verschillende hierbij betrokken milieuspecialisten;
 • adviseren over de diverse onderdelen van jouw specialisme voor vergunningverlening, meldingen, toezicht & handhaving en ruimtelijke procedures;zo mogelijk ondersteuning bieden bij adviesvragen op het gebied van lucht (geur, luchtkwaliteit, stikstof);
 • voorbereiden op Omgevingswet en het overdragen van kennis richting gemeentelijke medewerkers en ODA-collega’s;
 • aanschuiven bij gemeentelijke omgevingstafels en fungeren als case-manager voor de ODA, waarbij je indien nodig andere specialisten aanhaakt;
 • bijdragen aan bestuurs- en managementrapportages en bijhouden van het zaaksysteem.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde en erkende opleiding op HBO niveau;
 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in relevante richting;
 3. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op in ieder geval het gebied van de aspecten  milieuzonering en  milieueffectrapportage;
 4. Je hebt algemene kennis van in ieder geval de aspecten geluid, lucht, gebiedsbescherming Natura 20000 en externe veiligheid;
 5. Je bent in staat om vanuit de wet- en regelgeving een vertaalslag te kunnen maken naar ruimtelijke plannen. Andersom ben je in staat om ruimtelijke plannen op correcte wijze te interpreteren en toe te passen;
 6. Je hebt bij voorkeur werkervaring in of voor gemeentelijke organisaties.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 6 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juni 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja, optioneel
 • Standplaats: Borculo
 • Uren: 32 uren per week 
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Milieuspecialist/ Omgevingsdienst Achterhoek/  Geen limiet / InhuurGelderland 043599

Tagged as: Milieu en Groen