• Nijmegen
 • Opdrachtnummer: Z 18657

Gemeente Nijmegen

Voor de Gemeente Nijmegen zijn we op zoek naar een

Adviseur Inkoop en Aanbesteden

Opdrachtomschrijving:
Heel veel taken van de gemeente worden gerealiseerd door middel van inkoop. Dat geldt zelfs voor bijna de helft van de gemeentebegroting. En al die inkoop, of het nu gaat om zorgverlening of een bouwproject, het aanbesteden van de bedrijfsarts, bruggen of inburgeringstrajecten, start met een aanbesteding. Een geslaagd inkoop- en aanbestedingstraject resulteert in een contract. In het contract leggen we afspraken vast met een leverancier die vaak meerdere jaren van toepassing zijn. De aanbesteding is dus het moment om te borgen dat we doelstellingen realiseren op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en alles wat we hebben afgesproken in ons inkoopbeleid. Natuurlijk moet het contract ook voldoen aan wet- en regelgeving. Om de aanbestedingen in goede banen te leiden beschikt de gemeente Nijmegen over een team inkoopprofessionals dat de inkopende afdelingen ondersteunt bij hun inkoop.

Je begeleidt (complexe) inkoop- en aanbestedingstrajecten en je legt verbinding tussen de doelen van onze organisatie en kansen die de markt biedt; In samenspraak met de projectleiders en opdrachtgevers ben je er verantwoordelijk voor dat het proces binnen ons eigen beleid én de wettelijke grenzen verloopt; Je adviseert, coördineert, bent betrokken bij gesprekken met leveranciers en voert waar nodig de regie. Mogelijk adviseer je bij regionale samenwerkingen; Bij het proces wordt je ondersteund via het aanbestedingsplatform van Negometrix.
 • Je verbindt interne en externe partijen en vraagstukken en daarbij kan je geconfronteerd worden met diverse, soms tegengestelde, belangen over de vakgebieden heen;
 • Je treedt op als stevige businesspartner; gevraagd en ongevraagd adviseer je zodat kansen optimaal benut worden. In de advisering vertaal je ontwikkelingen binnen het vakgebied en de steeds veranderende wet- en regelgeving naar de praktijk;
 • Je houdt actuele ontwikkelingen bij en zorgt dat deze worden geïmplementeerd en toegepast binnen ons inkoopproces; Daarbij heb je aandacht voor kansen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

 Eisen en wensen

 1. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op HBO- niveau, aangevuld met een afgeronde opleiding op inkoopgebied, bijvoorbeeld NEVI I of vergelijkbaar;
 2. Je hebt aantoonbaar 2 jaar recente (sinds 2017) als inkoopadviseur bij een overheidsorganisatie;
 3. Je hebt aantoonbare ervaring als inkoopadviseur met Europese Aanbestedingen;
 4. Je hebt aantoonbare ervaring met Negometrix of een soortgelijk platform;
 5. Ervaring binnen het vakgebied Inkoop en Aanbesteden in een complexe bestuurlijke omgeving.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juni 2021 of z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 31 oktober  2021
 • Optie tot verlenging: Ja, optioneel
 • Standplaats: Nijmegen
 • Uren: 24 uren per week 
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.

Adviseur Inkoop en Aanbesteden / Gemeente Nijmegen / 110  /Inhuur Gelderland 043497

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Inkoop & Facilitair