• Nieuwegein
 • Opdrachtnummer: Z 18666

gemeente Nieuwegein

Voor de gemeente Nieuwegein zijn we op zoek naar een   

Strategisch Adviseur Mobiliteit

Opdrachtomschrijving

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze stad ligt een woningbouw opgave die zowel effecten heeft op de mobiliteit in de stad als ook de mobiliteit in de regio en een bereikbaarheidsopgave om het openbaar vervoer te versnellen en de modal shift te verschuiven. De gemeente heeft haar ambities onder andere vastgelegd in de Omgevingsvisie en in de Mobiliteitsvisie.

Doelen voor Nieuwegein:

 • Realisatie van woningbouwprogramma 2030 met ca7500 woningen en de A12 zone (ca 9000 woningen in Nieuwegein) na 2030;
 • Grip krijgen, en behouden, op de context waarin het woningbouwprogramma van Nieuwegein gestalte dient te krijgen en daarmee strategisch te kunnen opereren in de regio;
 • Bereikbaarheid van de regio en de rol van de gemeente Nieuwegein daarin;
 • Sturen op doelen uit de mobiliteitsvisie, waaronder kortere OV reistijden en zorgen dat de automobiliteit niet gelijk oploopt met de verstedelijking;
 • Schaalsprong mobiliteit maken door OV bereikbaarheid te verbeteren en een modal shift te maken van auto naar OV, fiets en/of lopen;
 • Daartoe: Inzicht krijgen in de effecten van mobiliteit op verstedelijking en vice versa en op strategisch niveau mogelijke maatregelen in beeld brengen en de effecten daarvan op Nieuwegein.

Context:
De bereikbaarheid in de regio Utrecht, waar Nieuwegein tot de kern van het stedelijk gebied behoort, staat onder druk door autonome groei van autoverkeer en een verdere verstelijking. Een schaalsprong in mobiliteit, met name OV, aan de zuidkant van Utrecht en in Nieuwegein is noodzakelijk om het stedelijk gebied bereikbaar te houden. Een deel van het huidige woningbouwprogramma, met name in City en Rijnhuizen, is afhankelijk van deze schaalsprong. Onder andere met lage parkeernormen werken we aan een modal shift. Daarvoor moeten de condities en alternatieven in orde komen. Voor de langere termijn is de A12 zone de strategische ontwikkellocatie. Zonder grote investeringen in bereikbaarheid is deze ontwikkeling niet mogelijk. De studies daarvoor doen we veelal in regionaal verband en in samenwerking met het rijk. De keuzes moeten ook lokaal gemaakt worden.

Opdracht:
Strategische mobiliteitsadvisering op alle modaliteiten en op strategisch en tactisch niveau (vanuit gebiedsgerichte ruimtelijk projecten, lokaal en regionaal).

Advisering binnen een aantal interne projecten:

 • Nieuwegein groeit, mede vormgeven en adviseren in dit onderzoek op het onderwerp: kan het huidige fiets-, auto en ov-netwerk de geplande groei met 7500 woningen tot 2030 aan en welke maatregelen zijn hiervoor nodig?
 • De A12 zone: advisering over condities en randvoorwaardenop het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, adviseren aan de Nieuwegeinse stuurgroep en input leveren in regionale trajecten zoals het mirt gebiedsonderzoek A12;
 • Relatie mobiliteitsprogramma middellange termijn met lange termijnopgave: adviseren en meedenken over het voorsorteren op te maken keuzes onder meer in het kader van de Mirt verkenning OV en wonen en het Mirt gebiedsonderzoek A12 en deze doorvertalen naar het mobiliteitsprogramma dat momenteel voor Nieuwegein wordt gemaakt.

Deelname namens gemeente Nieuwegein in regionale trajecten en de voorbereiding hiervan. Het deelnemen in samenwerkingstrajecten van het rijk en de regio op middellange en lange termijn oplossing:

 • Input leveren Mirt verkenning en Mirt gebiedsonderzoek;
 • Onderliggende studies met betrekking tot versnelling en inpassing openbaar vervoer;
 • Aansluiten op mobiliteitsstrategie;
 • Afstemming en borging regio – interne organisatie.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • Politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Communicatief vaardig;
 • Verbindend.

Eisen en wensen:

 1. Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding op WO niveau;
 2. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een advies/beleidsfunctie binnen een gemeentelijke instelling, regionaal samenwerkingsverband, een provincie of het Rijk;
 3. Je hebt aantoonbare kennis en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Mirt-trajecten;
 4. Je beschikt over aantoonbare kennis en werkervaring met gebiedsgerichte ruimtelijke projecten (lokaal en regionaal) (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld);
 5. Je bent aantoonbaar betrokken geweest bij het door vertalen van in- en output van verkeersmodellen (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld);
 6. Je hebt aantoonbare ervaring met strategische bestuur advisering waar mobiliteit in een bredere context werd gepositioneerd (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld);Gelieve in jouw CV duidelijk aan te geven in hoeverre jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 8 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: onbekend
 • Standplaats: Nieuwegein
 • Uren: 28 tot 32 uren per week 
 • Gesprek: 14 mei as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Strategisch Adviseur Mobiliteit/ gemeente Nieuwegein/ Schaal 12 incl. 2,25/ Flextender/ 5889

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Bouw en Infra, Interim management