• Harderwijk
 • Opdrachtnummer: Z 18674

Omgevingsdienst Veluwe Noord

Voor Omgevingsdienst Veluwe Noord zijn we op zoek naar een

Vergunningverlener

Opdrachtomschrijving
Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken de vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien de toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren de experts o.a. de partners over verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid, natuur&ecologie en externe veiligheid.

De opdracht bestaat uit:

 • Het beoordelen van meldingen Actviteitenbeslluit milieubeheer;
 • Het behandelen van eenvoudige tot complexe (meervoudige)  aanvragen voor omgevingsvergunningen;
 • Het toetsen van meldingen en aanvragen aan wet- en regelgeving voor de leefomgeving. Hierbij ligt de focus op het agrarisch- en het industriële werkveld;
 • Het opstellen van maatwerkbesluiten;
 • Het beoordelen van rapportages op het gebied van milieu (o.a. geur, luchtkwaliteit en berekeningen stikstofdepositie) en deze afhandelen;
 • Het beantwoorden van inhoudelijke vragen van opdrachtgevers, burgers en aanvragers;
 • In overleg gaan met bedrijven en adviseurs bij de behandeling van aanvragen en meldingen;
 • Het samen met je collega’s uit het team Vergunningen adviseren van de Noord-Veluwse gemeenten over milieuaspecten inde breedste zin van het woord: het beoordelen van ruimtelijke plannen, het toetsen van voorgenomen ontwikkelingen en de beoordeling van rapportages.

 • Ben je verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling van meldingen en vergunningaanvragen;
 • Lever je een bijdrage aan het team en de organisatie;
 • Ondersteun je collega’s en draag je bij aan de ontwikkeling en verbetering van werkprocessen;
 • Bewaak je de kwaliteit van de geleverde producten.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een Hbo-opleiding afgerond bij voorkeur richting Milieukunde;
 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring Vergunningverlening Milieu;
 3. Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving (Wabo, Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, IPPC);
 4. Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving (Wav, Wgv, Wet Luchtkwaliteit, Besluit m.e.r.);
 5. Je hebt kennis van de Omgevingswet;
 6. Je hebt affiniteit met de agrarische en industriële sector;
 7. Je hebt kennis van OpenWave.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 13 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 31 mei 2021
 • Einddatum opdracht: 3 november 2021 
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×3 maanden
 • Standplaats: Harderwijk
 • Uren : 36 uren per week  
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.  
Vergunningverlener /Omgevingsdienst Veluwe Noord/ 85 / Inhuur Gelderland 043542

Tagged as: Milieu en Groen