• Amsterdam
 • Opdrachtnummer: Z 18713

gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Projectmanager Aanbesteding Parkeerdienstverlening

Opdrachtomschrijving:

De Projectmanager draagt in opdracht van de directie Parkeren zorg voor de voorbereiding, de uitvoering, de (bestuurlijke) besluitvorming en implementatie van de Europese aanbesteding van een meerjarig dienstverleningscontract voor parkeerdienstverlening en parkeerhandhaving én mogelijk andere data-inwinning. Het contract met de huidige dienstverlener loopt op 31 december 2023 af. De projectmanager is verantwoordelijk voor: 1. De vorming van een aanbestedingsteam dat alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoert. 2. De totstandkoming van de contractstukken voor de aanbesteding, waaronder het Programma van Eisen (PVE) en het contract 3. Organisatie van het aanbestedingstraject. 4. Bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot alle onderdelen van de Europese aanbesteding gedurende het volledige aanbestedingstraject tot en met de gunning van het contract en het contracteren van de nieuwe dienstverlener. 5. De begeleiding van de overgangsfase van het oude naar het nieuwe contract. 6. In het geval van een andere dan de huidige dienstverlener: een soepele overgang van bedrijf en diensten van de huidige naar de nieuwe dienstverlener.

Werkzaamheden:

 • Samenstellen en aansturen van het aanbestedingsteam en eventuele werkgroepen.
 • Meewerken aan de evaluatie van het contract met de huidige dienstverlener en de werking van de huidige parkeerketen.
 • Zorgdragen van ophalen behoefte/wensen binnen de directie Parkeren, de ketenpartners en de overige organisatie onderdelen binnen de gemeente Amsterdam die mogelijk een rol spelen binnen het nieuwe contract en keuzes hierover voorleggen aan de directie Parkeren.
 • In voorbereidingsfase eventuele knelpunten die bij de invoering kunnen ontstaan identificeren en kijken of oplossingen voorbereid kunnen worden (anticiperen in besluitvormingsfase).
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten, marktconsultaties e.d. als het proces daarom vraagt.
 • (Laten) Schrijven van het PVE en de overige aanbestedingsdocumenten gebruikmakend van de kennis die opgedaan is met het huidige contract.
 • (Laten) schrijven van de Selectieleidraad.
 • Schrijven van de noodzakelijke bestuurlijke stukken.
 • (Laten) uitvoeren van Vendor due diligence onderzoek bij de huidige dienstverlener.
 • (Laten) uitvoeren van een juridische toets op haalbaarheid en privacy aspecten.
 • Organiseren van diverse meetings waarbij besluiten worden voorgelegd en documenten worden vastgesteld.
 • Afstemming met alle relevante collega’s binnen de gemeente Amsterdam, zowel binnen de directie Parkeren als binnen andere betrokken directies.
 • Zorgdragen voor een goed archief.
 • Opstellen en bewaken van het budget.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s):
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 17 miljoen bezoekers per jaar, maar ook voor onze 883.000 inwoners. Cluster Ruimte en Economie, waar Parkeren een onderdeel van is, draagt dagelijks bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad. Het Cluster omvat 13 directies met een grote diversiteit aan onderwerpen. Onze directie Parkeren streeft naar een bereikbare stad met excellente parkeervoorzieningen, voor auto en fiets. Jij gaat aan de slag bij het team Straatparkeren, dat met name verantwoordelijk voor de fiscale handhaving en het faciliteren van bewoners met een vergunning in garages. Het team bestaat uit ongeveer twintig medewerkers: van een contractbeheerder en manager doelgroepparkeren tot (senior) adviseurs en functioneel beheerders. Wat ons kenmerkt? Behulpzaamheid en collegialiteit. We zijn altijd bereid elkaar te helpen, betrekken elkaar bij vraagstukken en vinden het belangrijk om kennis te delen. De directie Parkeren is sinds 2015 een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de gemeente. De directie telt ongeveer 94 fte en is verantwoordelijk voor ca 240 miljoen euro aan parkeergeld omzet. Het is een organisatie in ontwikkeling bestaande uit 3 afdelingen: Garage & fiets parkeren, Straatparkeren en het team Advies, Onderzoek en Ondersteuning.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 2. Je bent in het bezit van een erkende Hbo-diploma, maar beschikt over een universitair werk- en denkniveau;
 3. Je beschikt over aantoonbaar praktijkkennis van aanbestedingsprocedures;
 4. Je beschikt over een relevant netwerk in Amsterdam;
 5. Je bent bekend met en heeft zowel ervaring met de Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke omgeving als het werken met met commerciële partijen;
 6. Je beschikt over relevante juridische kennis (aanbestedingsrecht/contractenrecht/privacy) of weet dit gemakkelijk te organiseren;
 7. Je hebt tenminste 10 jaar ervaring als succesvol projectmanager van complexe projecten;
 8. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring als projectmanager van complexe projecten bij de G4 of bij een andere grote overheidsorganisatie;
 9. Je hebt aantoonbare op een relevant niveau politiek-bestuurlijke besluitvorming georganiseerd;
 10. Je hebt  tenminste 10 jaar ervaring in het fysiek domein;
 11. Je beschikt over kennis van en ervaring in het domein van Parkeren;
 12. Je beschikt over kennis van en ervaring met complexe trajecten met een belangrijke IT/data-component;
 13. Je hebt ervaring als projectmanager van een succesvol verlopen complexe aanbestedingsprocedure met een contractwaarde van boven de € 20 miljoen;
 14. Je hebt ervaring met complexe projecten waarbij zaken gedaan moeten worden met een commerciële organisatie (als opdrachtnemer) en met andere divisies van de eigen organisatie (als uitvoerders);
 15. Je beschikt over ervaring met aanbesteding van ICT en data projecten.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 12 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juni 2021
 • Einddatum opdracht: 31 mei 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; t/m 31 mei 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 24 tot 32 uren per week
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.


Projectmanager Aanbesteding Parkeerdienstverlening / Gemeente Amsterdam/  120/  Negometrix3 / 176897

Tagged as: ICT en IT, Inkoop & Facilitair, Overige, Projectmanagement