• Nijmegen
 • Opdrachtnummer: Z 18728

Werkbedrijf Regio Nijmegen

Voor WerkBedrijf Regio Nijmegen zijn we op zoek naar een    

Adviseur ‘Nu Digitaal’

Opdrachtomschrijving:
Voor het project “Nu Digitaal” is het WerkBedrijf Regio Nijmegen (WBRN) op zoek naar een adviseur met inhoudelijke kennis op het gebied van digitaal werken en archivering.

De doelstelling van het project is dat binnen een jaar na de startdatum bij WerkBedrijf het volgende is gerealiseerd:

 1. De archivering is binnen WerkBedrijf breed ingericht.
  Dit houdt in:

  • Bepalen van haalbare en praktisch uitvoerbare uitgangspunten voor archivering;
  • Voor alle processen van WerkBedrijf ligt vast wat de bewaartermijn volgens de landelijke selectielijst is en waar de informatie zich bevindt (fysieke locatie en/of systeem);
  • De procedures beschreven en ingericht zijn voor het
   1. bewaren van informatie (waar en hoe lang)
   2. naleven van de afspraken ten aanzien van archivering en scannen van documenten
   3. daadwerkelijk vernietigen van de informatie
   4. beschrijving omgang met de huidige analoge archieven (scannen, laten uitsterven)
  • Het systeem dat de primaire processen van WerkBedrijf ondersteunt, is dusdanig ingericht dat het mogelijk is de geldende bewaartermijnen vast te leggen en tijdig – binnen de wettelijke termijn – de trajecten te vernietigen.
  • Het juist bewaren en tijdig vernietigen of voor de langere termijn bewaren, is ingericht in de ondersteunende systemen, voor zover deze systemen over de functionaliteiten voor archiefbeheer beschikken en WerkBedrijf deze systemen blijft gebruiken.
 2. De analoge stromen zijn tot een minimum teruggebracht.
  Dit houdt in dat:

  • WerkBedrijf beschikt over een besluit Vervanging dat borgt dat digitale reproducties van op papier ontvangen informatie het originele papieren document mogen vervangen;
  • de scanprocedure is ingericht voor de documenten die WerkBedrijf (nog) op papier ontvangt;
  • de analoge archieven – die meerwaarde hebben om digitaal beschikbaar te hebben – zijn gescand en het besluit vervanging hiervoor van toepassing is (na het scannen zijn de analoge archieven vernietigd);
  • het digitaal ondertekenen van (uitgaande) correspondentie is ingericht om het terug moeten scannen van documenten te voorkomen.
 3. WerkBedrijf is zelfstandig in staat om na het project de taken op het gebied van archiefbeheer uit te voeren en wijzingen in wet- en regelgeving zelfstandig op te pakken.
  Dit houdt in dat;

  • Binnen WerkBedrijf de taken op het gebied van archiefbeheer zijn belegd;
  • eventuele benodigde trainingen zijn afgestemd en voor zover mogelijk ingepland.

  • Adviseren van projectleider en organisatie op het gebied van:
   • Digitaal werken;
   • Terugdringen van de analoge stromen;
   • Inrichten van organisatie brede archivering van de processen conform wet- en regelgeving;
   • Inrichten van de beheerprocessen die aan adequate archivering ten grondslag liggen;
   • Uitwerken van inhoudelijke thema’s als het opstellen van een vervangingsbesluit, scanprotocol en onderzoek naar de vervanging van het huidige systeem (Corsa);
   • Samen met de projectleider borgen dat WerkBedrijf het archiefbeheer zelfstandig kan uitvoeren;
   • Coaching/ondersteuning van de projectleiding bij het uitvoeren van de taak.

Eisen en wensen: 

 1. Je hebt een afgeronde HBO opleiding;
 2. Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring opgedaan in projectmanagement;
 3. Je hebt 5 jaar ervaring met digitalisering van documentstromen;
 4. Je hebt 5 jaar ervaring in het adviseren van overheidsorganisaties op het gebied van digitaal werken volgens wet- en regelgeving.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 17 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juni 2021
 • Einddatum opdracht: 30 november 2021 
 • Optie tot verlenging: Ja 2×6 maanden
 • Standplaats: Nijmegen
 • Uren : 8 tot 12 uren per week  
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

 

Adviseur Nu Digitaal/  Werkbedrijf Regio Nijmegen / 120 / inhuur Gelderland 043690

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten