• Monnickendam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 18923

Gemeente Waterland

Voor de gemeente Waterland zijn we op zoek naar een   

Beleidsmedewerker RO

Opdrachtomschrijving:

Ben jij de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening die enthousiast wordt van het werken in een kleine gemeente met grote ruimtelijke waarden, waar geen dag of dossier hetzelfde is? Volg jij de ontwikkelingen in het omgevingsrecht op de voet, ben jij resultaatgericht en neem jij de eerste stap voor het maken van verbinding? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je werkt binnen het cluster Ruimtelijke Ordening en je werkt veel samen met collega’s van de clusters Vergunningen, Beheer en Handhaving. Het cluster Ruimtelijke Ordening bestaat in totaal uit acht medewerkers, waaronder twee projectleiders, een medewerker monumentenzorg, een specialist monumentenzorg & archeologie en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. Het cluster maakt deel uit van het Team Ruimte. Binnen dat team zijn circa 35 medewerkers werkzaam met uiteenlopende rollen en functies maar met de fysieke leefomgeving als gemeenschappelijke deler. Het cluster Ruimtelijke Ordening is volop in beweging en ontwikkeling.

Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening vervul je een sleutelpositie het proces rond de verlening van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijking en het (laten) opstellen (postzegel)bestemmingsplannen.

Met jouw kennis en ervaring ben jij in staat om advies te geven bij allerlei vraagstukken op het brede gebied van het omgevingsrecht. Dit kan zowel intern richting je collega’s, het management en het bestuur zijn, als extern richting initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden.

Je werkzaamheden zijn in ieder geval:

 • Je behandelt verzoeken om vooroverleg, verzoeken om wijziging van bestemmingsplannen en aanvragen om omgevingsvergunning waarbij buitenplans (kruimel en uitgebreid) wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
 • Wanneer nodig vertegenwoordig je de gemeente in ten minste bezwaarprocedures.`
 • Je stelt t.b.v. in ieder geval de bovengenoemde procedures alle benodigde stukken op, waaronder: besluiten, beschikkingen, college- en raadsvoorstellen en -besluiten, verklaringen van geen bedenkingen, verweerschriften, beslissingen op bezwaar, formele kennisgevingen.

Je hebt ervaring met:

 • Bovengenoemde werkzaamheden.
 • Het toetsen van (bouw)plannen aan ten minste: bestemmingsplannen, de Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsverordening, en relevante wet- en regelgeving waaronder afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.
 • Het -laten- opstellen en beoordelen van digitale -aangeleverde- postzegelplannen.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze functie: Planmatig, zelfstandig, gestructureerd, communicatief vaardig en resultaatgericht.

Eisen en wensen:

 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding bestuursrecht,  stedenbouw- of planologie met specialisme (eventueel door cursussen/trainingen) Omgevingsrecht;
 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als (beleids)medewerker ruimtelijke ordening bij een gemeente;
 3. Je beschikt over kennis van Wabo, Wro, Bro, Awb;
 4. Je bent beschikbaar voor bezwaarzaken; de zittingen vinden gemiddeld 1 maal per 3 weken op woensdag- of donderdagavonden plaats inde avonduren, afhankelijk van de corona-richtlijnen op kantoor (en heden tot en met mei digitaal);
 5. Byod- Je beschikt over een eigen werktelefoon en laptop;
 6.  Je beschikt over ervaring met het werken met zaaksystemen als Squit, Corsa, Dimpact;
 7. Je hebt bij voorkeur kennis van Omgevingsverordening (provinciale verordening),  Wet Geluidhinder (procedure hogere waarde, op hoofdlijnen), Natuurbeschermingswet (op hoofdlijnen/stikstof);
 8. Je hebt ervaring met het behandelen van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijkingen; reguliere procedure ;
 9. Je beschikt over ervaring met het behandelen omgevingsvergunningen uitgebreide procedure;
 10. Je hebt ervaring met het voeren van de regie op, beoordelen en begeleiden van -aangeleverde- digitale (postzegel)bestemmingsplannen en kennis van de RO-standaarden;
 11. Je beschikt over ervaring met het vertegenwoordigen van een gemeente in bezwaarprocedures;
 12. Je hebt ervaring met het vertegenwoordigen van een gemeente in beroepsprocedures;
 13. Je bent eventueel bereid om bij wederzijdse interesse en bij gebleken geschiktheid na 12 maanden inhuur in dienst te treden bij de opdrachtgever.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 26 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 3 maanden vanaf begindatum 
 • Optie tot verlenging: ja; 1×12 maanden 
 • Standplaats: Monnickendam
 • Uren :  36 uren per week  
 • Gesprek:  2 juni as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Beleidsmedewerker RO / Gemeente Waterland / 95 incl. 2,50 / Flextender / 5960

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Juridisch