• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19093

Gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Senior werkvoorbereider

Opdrachtomschrijving:

Ervaren, oplossingsgerichte werkvoorbereider met sterke adviesvaardigheden voor de technische advisering en technische voorbereiding van civieltechnische projecten op het gebied van maaiveld inrichting in de gebiedsontwikkeling van Amsterdam in de windrichting Oost (Oost, Zuidoost en Weesp) We hebben transformatie gebieden van verschillende complexiteit. Onderdeel hiervan zijn de grootschalige transformatie gebieden vanaf het Amstelstation en Amstelkwartier, De Nieuwe Kern en Arenapoort tot aan Gaasperdam in Zuidoost. In totaal gaat het om de inpassing van circa 30.000 woningen en dit vraagt veel nieuwe infrastructuur en (tijdelijke) openbare ruimte, vergroening en ondergrondse inpassing.

Je bent betrokken als adviseur bij het ontwerp en voert gesprekken over de inpassingen van kabels en leidingen in de ondergrond. Je weet technische eisen en wensen te omschrijven en vast teleggen. Na vaststelling van de uitgangspunten voor de totale scope van een maaiveld inrichting, maak je technische tekeningen  tot en met bestek. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoeringsfaseringen en kabels- en leidingenprocedures. De voor je werkzaamheden benodigde onderzoeken zoals inmetingen en onderzoek zet je uit bij derden en je bewaakt de geleverde kwaliteit. Ook stel je faseringsplannen, tijdelijke maatregelen, kostenramingen en RAW-bestekken op. Voor deze activiteiten werk je nauw samen met de projectleiders, specialisten, directievoerders en toezichthouders van het ingenieursbureau, en ook met externe partners zoals netbeheerders

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdelen in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 2. Je beschikt beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau en je bent in het bezit van in het bezit van een erkende hbo-diploma in het civieltechnische domein;
 3. Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar ervaring opgedaan in opstellen van de RAW, UAV bestekken en ramingen;
 4. Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar ervaring met digitaal tekenen in het kader van civieltechnische projecten;
 5. Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring met werkvoorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting in gebiedsontwikkeling met nadruk op advisering in de ontwerpfase en afstemming van de inpassing van K&L in de ondergrond;
 6. Je beschikt over aantoonbare ervaring met het opstellen van BLVC-plannen;
 7. Je dient inzetbaar te zijn voor de duur van het project (minimaal 3 jaar ivm Gebiedsontwikkeling);
 8. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in een grote Gebiedsontwikkeling van meer dan 1000 woningen in een gemeente van >100.000 inwoners;
 9. Je hebt ervaring in het werken in complexe projecten in BIM model Complex is integraal, meerdere disciplines zoals verharding, K&L, sanering, groen in combinatie met constructies als kade muren;
 10. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de procedures van het Amsterdamse ‘Coördinatenstelsel werken aan de weg’;
 11. Je beschikt over ervaring met minimaal 2 projecten waarbij er met de contractvorm UAVgC is gewerkt en het technisch specificeren van klanteisen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 1 juni 2022
 • Optie tot verlenging: ja, optioneel tot 1 juni 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32 tot 36 uren per week
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan.
Salarisindicatie maximaal € 5.100 bruto per maand op basis van 36 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring). 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67
.


Senior werkvoorbereider / Gemeente Amsterdam/  90-100/  Negometrix3 / 178326

Tagged as: Bouw en Infra, Projectmanagement, Techniek