• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19190

Gemeente Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een   

Migratie- en conversiespecialist op het personeelsdomein

Functieomschrijving
Binnen de gemeente Amsterdam zijn gegevens van (voormalige) medewerkers vastgelegd in een 7-tal HR- en salarissystemen die inmiddels zijn uitgefaseerd. Binnen het project Archivering gegevens uitgefaseerde HR-systemen wordt in kaart gebracht welke HR- en salarisgegevens moeten worden bewaard. De gegevens in de oude applicaties worden ondergebracht in één archiefsysteem Decos JOIN.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:

 1. Uitvoeren proefconversies (MPN);
 2. Realiseren van migratiecontrolemiddelen (MPN);
 3. Uitvoeren en controleren van de definitieve conversie (MPN);
 4. Realiseren van een koppeling tussen Decos JOIN en AFAS Profit (voor de actualisering van vervaltermijnen);
 5. Migreren van gegevens uit overige HR-systemen naar Decos JOIN;
 6. De rekenregels voor de bepaling van de vervaltermijnen actualiseren voor bestaande en nieuwe situaties na migratie uit overige systemen m.b.v. de meest recente wet- en regelgeving;
 7. Vaststellen van de vereiste verslaglegging en goedkeuring van opschoonscripts met de verantwoordelijke archiveringsfunctionaris;
 8. Ontwikkelen en testen van scripts voor de bepaling van de vervaltermijnen;
 9. Uitvoeren en controleren van de vervaltermijnscripts
 10. Inrichten van Decos JOIN voor de opschoning volgens de vastgestelde eisen;
 11. Documenteren gebruik van de koppeling met AFAS/Profit en het zoeken, rapporteren en opschonen in Decos JOIN;
 12. Overdragen kennis en gebruik van Decos JOIN als archiveringssysteem voor HR- en payrollsysteem aan bestaande beheerteam;
 13. Het werk kan door 1 of maximaal 2 personen worden uitgevoerd.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Binnen de afdeling informatievoorziening (IV-ID) is het Team Functioneel Beheer FB-P actief. Het team verzorgt en bestuurt het functioneel beheer van diverse HR-applicaties in de vorm van expertise, processen en diensten. FB-P onderhoudt en optimaliseert, binnen de kaders van de afgesloten SLA(‘s), de informatievoorziening zodanig dat deze blijft voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en ketenpartners van de gemeente Amsterdam. Het team bestaat uit circa 12 personen.

Eisen en wensen
Je geeft middels gele arcering in je cv aan dat je voldoet aan onderstaande eisen en wensen. Met je sollicitatie bevestig je dat je voldoet aan punt 1 en 2, dit hoef je niet op te nemen in je cv.

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen opdracht voor de gemeente Amsterdam uitgevoerd.
 3. Je voldoet aan de volgende eisen:
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met AFAS;
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met HR-datamodellen;
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren en ontwikkelen van migraties tussen salaris- en HR-systemen voor meer dan 10.000 medewerkers;
  • Je hebt ervaring met de toepassing van archiveringswetgeving op HR-gegevens;
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met XML;
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Oracle SQL;
  • Je hebt kennis van Decos JOIN (XML import module).
 4. Je hebt kennis van het HR-landschap van gemeente Amsterdam.
 5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met MPN.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 11 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: z.s.m.
 • Einddatum opdracht: totaal maximaal 12 maanden
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 34 tot 36 uren
 • Gesprek z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW. 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Migratie- en conversiespecialist op het personeelsdomein/110/178664

Tagged as: HRM, ICT en IT