• Den Haag
 • Opdrachtnummer: B 19212

VNG

Voor de VNG zoeken wij een  

Senior adviseur Informatiesamenleving   

1.1 Over VNG  

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 352 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!  

1.2 Over directie Beleid/informatiesamenleving  

De functie van adviseur Informatiesamenleving wordt binnen de VNG uitgevoerd bij de Beleidsdirectie Informatiesamenleving, team CIO—Functie. Onder de beleidsdirectie Informatiesamenleving vallen de volgende drie teams: Publieke Waarden, Digitale Overheid en CIO functie. Deze teams hebben een scala van portefeuilles op het gebied van informatiesamenleving. Te denken valt aan Smart Cities, GDI, Data gedreven werken, Digitale veiligheid en privacy, 5G, Gemeentelijke telefonie, Common Ground, Architectuur en standaarden, archieven en Geodienstverlening. Bijna allemaal onderwerpen die uitgevoerd worden in het kader van Gemeentelijke Gemeenschappelijke Uitvoering (GGU). Met GGU hebben gemeenten zich verenigd om samen op het terrein van uitvoeringszaken (waaronder I-gerelateerde zaken) projecten uit te voeren. Hiervoor is het GGU Fonds opgericht. Vanuit de CIO functie van de directie informatiesamenleving wordt mede richting gegeven aan de samenstelling van het GGU portfolio en de control cyclus. De CIO-functie wordt ook geacht een bijdrage te leveren aan een andere manier van werken en denken voor het collectief van gemeenten. De CIO-functie heeft als focus om Beleid en Uitvoering op de juiste momenten en op de juiste dossiers bij elkaar te brengen. Daarbij speelt uitvoerbaarheid van beleid en de I-aspect daarin een belangrijke rol. In die zin is de CIO-rol een dienstbare rol in de relatie tussen Beleid en Uitvoering. Voor deze rollen is het team CIO-functie op zoek naar 2 personen die het team komen versterken met strategische kennis en expertise op financieel, juridisch, governance, quality assurance, project- en programmamanagement gebied. 

1.3 Omschrijving van de opdracht  

De opdracht kent de volgende doelen:  

 1. Ontwikkelen van centrale kaders voor de governance in uitvoeringsketens  
 • Gemeenten participeren in vele uitvoeringsketens. Het is van belang om gemeentelijke vertegenwoordiging goed te organiseren en te borgen, zowel bestuurlijk, financieel (Gemeentefonds) als in verbinding met de uitvoeringspraktijk;
 • Degovernancein ketens werkt door naar de afspraken binnen de VNG intern in de multidisciplinaire samenwerking. Van belang is daarbij de mandatering en afspraken in samenhang goed te organiseren;  
 1. Zorgdragen voor een uniforme werkwijze vanuit de Beleidsdirectie op sturing GGU
 • De CIO-functie heeft als focus om (Uitvoerings-)Beleid en Uitvoeringsondersteuning op de juiste momenten en op de juiste dossiers bij elkaar te brengen. In het licht van de vernieuwde governance op GGU draagt de CIO-functie bij aan eenduidigheid van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap bij de GGU P&C-cyclus en bijbehorende overlegstructuren vanuit de breedte van de Beleidsdirectie van de VNG.  
 1. Ontwikkelen van centrale kaders voor qualityassurance op GGU • VNG-breed leveren we jaarlijks voor ongeveer EUR 100 mio aan resultaten voor gemeenten. Dit is een combinatie van contributie, subsidies, GF-uitnames en GGU met meerdere governance-afspraken met gemeenten, ketenpartners en Rijksoverheid. Er is een permanente noodzaak om steeds opnieuw onszelf af te vragen ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed’?  

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden  

 • Bijdragen aan het ontwikkelen van centrale kaders voor de governance in uitvoeringsketens en daarbinnen advisering op financiële, juridische, QA, MSP – aspecten van de verschillende dossiers  
 • Bijdragen aan het vertalen van de samenwerking in ketens naar procesafspraken in de interne VNG organisatie en vice versa • Opstellen van adviezen om de interne samenwerking in uitvoeringsketens en rondom de GGU governance te professionaliseren met betrekking tot o.a. financiële kaders en (regie) op beheer  
 • Zorgdragen voor en bijdragen aan het contractbeheer met partijen als Inlichtingenbureau en VECOZO alsmede alle financiële afspraken en contract beheer mbt gemeentelijke telecommunicatie  
 • Bijdragen aan het ontwikkelen van een uniforme werkwijze op de sturing van het GGU
 • Ondersteunen van de plaatsvervangend algemeen directeur en de beleidsdirecteuren bij het opdrachtgeverschap op het GGU portfolio en zorg dragen voor brede strategische advisering op prioritaire onderwerpen
 • Mede verzorgen van verantwoording richting algemene directie over het GGU Portfolio
 • Deelname aan het ondersteuningsteam GGU en daarbinnen zorgdragen voor een kader scheppend, toetsend en proces begeleidende rol
   

1.5 Resultaat van de opdracht  

 1. Er zijn opgestelde kaders die richting geven aan inrichting, vernieuwing en beheer van ketens
 2. Er zijn opgestelde kaders voor de inrichting van veranderprogramma’s en regiefuncties (beheerfase) en kaders voor financiële afspraken
 3. De beleidsdirecteuren en plaatsvervangend algemeen directeur zijn in staat hun opdrachtgeverschap op een goede wijze in te vullen. Waarbij ze het gevoel hebben in control te zijn en de juiste resultaten behalen.
 4. De teamleiders van de teams Publieke Waarden, Digitale Overheid en CIO functie hebben voldoende inzicht in budgetten, uitnuttingen prognoses om op financiën te kunnen sturen. Tevens zijn ze proactief geadviseerd over aankomende onder-uitnutting of overbesteding en wat daarmee te doen. 5. Er is een ingerichte kennisfunctie over governance frameworks binnen de VNG op het gebied van MSP, Prince2, Agentschapsmodel, juridische kennis over rechtsvormen en besturing en Quality Assurance  
 5. Er is een ingericht proces van Quality Assurance op het GGU 

 Competenties  

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:  

 • Is in staat een eigen visie te ontwikkelen en durft deze ook neer te zetten. Heeft een onderzoekende geest en is een kritische denker. Is inventief en creatief in het vinden van oplossingen.
 • Is precies in zijn handelen, maar houdt tegelijk het overzicht
 • Is sterk in geven van adviezen die goed onderbouwd zijn op basis van jarenlange ervaring
 • Is een netwerker, heeft een uitgebreid netwerk en is in staat netwerken aan te gaan en te onderhouden.
 • Doel- en resultaatgericht, durft buiten de gebaande paden te treden en kan dit overbrengen op ander partijen
 • Een integrale denker en doener om op samenhang te sturen. Houdt van uitdagingen en weet goed om te gaan met risicovolle en spannende situaties
 • Is daadkrachtig met ruimte voor een flexibele aanpak. Heeft een veerkrachtige en een evenwichtige houding
 • Diplomatiek • Is analytisch en financieel goed onderlegd

Eisen en wensen  

 1. Geef aan hoeveel jaren je aantoonbare, ruime, bestuurlijke en managementervaring heeft op het gebied van informatiemanagement in complexe projecten, en beheersituaties binnen een politiek bestuurlijke omgeving. 
 2. Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat je aantoonbare ervaring heeft met aansturing van project en control cyclus voor meerdere projecten. 
 3. Geef aan hoeveel jaren je aantoonbare ervaring heeft binnen het gemeentelijk domein, ofwel als medewerker bij een gemeente of bij een dienstverlenende partij voor een of meer gemeenten. 
 4. Geef aan hoeveel jaren je intensief met Microsoft Excel heeft gewerkt ten behoeve van financiële werkzaamheden. 
 5. Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat je ervaring heeft met het werken met programmamethodieken zoals Managing Successfull Programmes (MSP). 
 6. Geef de breedte en diversiteit aan van de ervaring als strategisch adviseur/manager uitgedrukt in het aantal organisaties (meer dan 100 medewerkers)  opererend in een politiek bestuurlijke omgeving waarin de kandidaat heeft gefunctioneerd. 
 7. WO-werk- en denkniveau, blijkend uit minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring 
 8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een projectmatige rol zoals omschreven in deze offerteaanvraag 
 9. Minimaal 5 jaar ervaring in een politiek bestuurlijke context als adviseur, projectmanager of manager op het gebied van informatiemanagement 
 10. Kennis van en ervaring met financiële processen in overheidsorganisaties 
 11. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. 

 Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 juni 2021 naar naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  

Overige informatie in verband met Corona.  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 

 • Begindatum : 1 juli 2021 
 • Einddatum  : 31 december 2021 
 • Op tot verlenging : Ja, 2 maanden  6 maanden 2 x 6 maanden 
 • Standplaats : Den Haag 
 • Uren  : 24 uur per week  
 • Antal ZZP’ers : 2 
 • Gesprek zo spoedig mogelijk  

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  

Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 

ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

 https://staffingdesk.secure.force.com/jrequest_view?id=a1J2p0000094CXvEAM#  Tarief 130 

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, ICT, ICT en IT, Interim management