• Tiel
 • Opdrachtnummer: Z 19215

Regio Rivierenland

Voor Regio Rivierenland zijn we op zoek naar een   

Inkoopadviseur Wmo Jeugd

Opdrachtomschrijving:
Regio Rivierenland is een faciliterende en zeer flexibele organisatie van en voor acht gemeenten in het Rivierengebied die de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken! Kernwaarden die we daarbij belangrijk vinden: kunnen verbinden, een dienstverlenende houding, betrouwbaar en deskundig zijn.

Door samenwerking staan de gemeenten sterker. Onze missie is: het bundelen van de krachten van onze gemeenten. Dit doen wij door hen te vertalen, te verkennen, te versterken, te verbinden en te vertegenwoordigen. De organisatie is volop in ontwikkeling en jij krijgt hierbij de kans je eigen positie te bepalen.

Contractgestuurde Dienstverlening is een uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland, bestaande uit specialistische teams die gemeentelijke taken uitvoeren. Hierdoor profiteren de gemeenten van de schaalvoordelen die Regio Rivierenland biedt: inhoudelijke kennis van de materie tegen relatief lage kosten. In de regio Rivierenland hebben zes gemeenten besloten samen op te trekken met betrekking tot de inkoop van Wmo en Jeugdzorg.

Inzet Inkoopadviseur Wmo/Jeugd

Het doel van deze samenwerking strekt tot het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning/ waarvoor de opdrachtgevers verantwoordelijk zijn op basis van de geïndiceerde zorgbehoeftes van hun inwoners op grond van de Wmo en de Jeugdwet, en dit te doen binnen de financiële kaders die de Rijksbegroting aan de Opdrachtgevers toekent.

Hierbij wordt de regionale samenwerking geoptimaliseerd en worden de beschikbare instrumenten zo goed mogelijk benut, terwijl de administratieve lasten zoveel mogelijk worden beperkt. Zodoende kunnen de Opdrachtgevers sturing geven, kunnen zij beschikken over prognoses en kunnen ze waar nodig komen tot bijstellingen in de zorg en ondersteuning.

Het betreft o.a. het verzorgen van de Inkoop- en aanbestedingsprocedures rondom in te kopen Wmo en Jeugdzorg, het contractmanagement en contractbeheer. De taken m.b.t. de regionaal in te kopen zorg en ondersteuning: het in samenspraak met en met input van Opdrachtgevers uitvoeren van alle stappen (zowel procesmatig als adviserend) vanaf het opstellen en uitdenken van een programma van eisen tot en met het contracteren van zorgaanbieders.

Voor Regio Rivierenland dient de inkoopadviseur Wmo/Jeugd aan de slag te gaan met het voorbereiden van het inkooptraject Wmo/Jeugd 2023, het verlengen van de huidige overeenkomsten Wmo/Jeugd, het aanscherpen en aanvullen van de huidige overeenkomsten Wmo/Jeugd en mogelijk het projectleiderschap en/of participeren in projecten om de nieuwe inkoop per 1-1-2023 vorm te geven.

Verantwoordelijkheden en taken inkoopadviseur Wmo/Jeugd:

 • Je signaleert en analyseert vraag en aanbod, trends, ontwikkelingen en behoeften in de zorgmarkt en anticipeert hierop;
 • Je stelt specificaties op ten behoeve van de inkoop, gericht op de zorg soort;
 • Je bepaalt de inkooptechniek en onderhandelingsstrategie en benoemt en betrekt eventueel benodigde interne partijen;
 • Je beoordeelt prijs-/ kwaliteitsverhoudingen en overige condities van zorgaanbieders;
 • Je bent deskundig op het gebied van zorginkopen, los van de inhoud ben je de adviseur over inkoopprocedures en de ontwikkeling van de visie hierop;
 • Je stelt de inhoud voorop (PVE’s en productspecificaties) daarna het contract;
 • Je onderhoud relaties en het legt verbindingen!;
 • Je vertaalt de gegeven kaders naar zorginkoop voor het sociaal domein. Je bent in staat om creatief om te gaan met kaders;
 • Je onderhandelt met zorgaanbieders over prijzen en voorwaarden conform het inkoopbeleid;
 • Je evalueert en analyseert de ontwikkelingen in de zorg(inkoop)markt, anticipeert hierop en vertaalt deze naar kansen en bedreigingen voor de organisatie. Dit in nauwe samenwerking met de strategisch beleidsadviseurs binnen het team Wmo/Jeugd en de betrokken gemeenten;
 • Je ondersteunt initiatieven met behulp van specifieke mogelijkheden binnen de zorginkoop kaders;
 • Je bent in staat analytisch en strategisch te denken wanneer je de rol van projectleider inneemt of participeert in een project;
 • Je bent bestuurlijk sensitief;
 • Je hebt een goed netwerk binnen Rivierenland of bent in staat dit snel op te bouwen.

Profiel
Je hebt brede kennis van de zorgmarkt en de ontwikkelingen daarin. Je weet wie de spelers zijn binnen het zorgveld. Je bent een stevige gesprekspartner voor partijen. Daarnaast heb je kennis van relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures met betrekking tot inkoop en aanbesteding. Bij voorkeur in het bezit van NEVI 1 en 2 (of gelijkwaardig).

Eisen en wensen

 1. Je hebt minimaal HBO / Academisch werk- en denkniveau;
 2. Ruime ervaring als inkoopadviseur Wmo en Jeugdzorg;
 3. Kennis en ervaring van de (landelijke/regionale) ontwikkelingen rondom wmo en jeugd;
 4. Bij voorkeur werkervaring met vergelijkbare overheidsorganisaties of samenwerkingsverbanden;
 5. Goed kunnen omgaan met de diverse partijen en organisaties, hun (politieke)belangen en verbindingen kunnen leggen;
 6. De zorg- inkoopadviseur is in staat op ambtelijk en bestuurlijk niveau de gemeenten goed te informeren en het dossier te coördineren;
 7. Een spin in het web die in staat is zelfstandig te opereren.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 augustus 2021
 • Einddatum opdracht: 31 juli 2022
 • Optie tot verlenging: Ja 3×1 jaar
 • Standplaats: Tiel
 • Uren: 16 tot 36 uren per week
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW. 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Inkoopadviseur WMO Jeugd/ Regio Rivierenland / 130 / https://app.inhuurgelderland.nl/published/44010

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Sociaal Maatschappelijk Domein