• Leiden
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: B 19219

Gemeente Leiden

Voor de Gemeente LEIDEN zoeken wij een  

Senior Projectmanager Wijkvervangingsprogramma 

 

Aanleiding, doel en achtergrond van de aanbesteding.

Cluster Beheer, team Regie Integraal Beheer (RIB) Cluster Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en sportaccommodaties. Samen met onze partners en burgers zorgen wij voor een schone, hele en veilige stad waardoor het er fijn wonen, werken en recreëren is.

Het cluster bestaat uit 6 teams; team Regie Integraal Beheer (RIB), team Werkvoorbereiding & Toezicht (W&T), team Bedrijfsvoering en Ontwikkeling Beheer (BOB) en 3 uitvoerende teams: Civiel & Cultuurtechniek, Inzameling & Reiniging en Sport. Binnen het cluster werken ongeveer 350 medewerkers.

De kerntaak van het team RIB is de regie op het beheer en onderhoud van alle domeinen van de openbare ruimte, sport en vastgoed. Dit doen we integraal, duurzaam en waar mogelijk wijkgericht. Wij werken zo veel mogelijk planmatig, gebaseerd op meerjarig-beheerplannen en op de geldende beleidskaders. RIB fungeert als schakel tussen de beleidsafdelingen en de uitvoering. Het team RIB is procesverantwoordelijk voor beheer en onderhoud op deze domeinen. We vormen met elkaar een resultaatgericht, flexibel en dynamisch team en helpen elkaar om een zo mooi mogelijk resultaat voor onze stad te realiseren.

Wat houdt de functie in?

Binnen het team RIB zijn we op zoek naar een breed inzetbare Senior projectmanager wijkvervangingsprogramma. Hij/zij zal gebiedsgericht een aantal reconstructieprojecten integraal en in afstemming met de belangrijkste stakeholders aansturen. Het zijn vernieuwende projecten, waarin we zowel ondergronds als bovengronds klimaat adaptieve maatregelen nemen, bio divers vergroenen, ruimte maken voor energietransitie en waar mogelijk circulair werken. Naast de aansturing van een aantal projecten is de senior projectmanager procesverantwoordelijk voor de planning, het stakeholdermanagement, het samenbrengen van interne en externe partijen en de inhoudelijke kruisbestuiving tussen de verschillende projecten over het totaal van het wijkvervangingsprogramma. Hij/zij brengt overzicht over de voortgang van het totale programma, zowel inhoudelijk als financieel, en maakt een opzet voor de planning en aanpak van de nieuwe wijkvervangingsprojecten. De senior projectmanager werkt intensief samen met de andere projectmanager van een aantal wijkvervangingsprojecten, de beheerders van vooral de domeinen Wegen, Riolering, Kunstwerken en Groen en collega’s die vanuit beleid of ontwerp bezig zijn met verduurzaming en energietransitie.

De komende periode voeren we integrale projecten uit in de wijken Haagweg Zuid, Gasthuiswijk, Hoge Mors, Professorenwijk Oost en de Vogelwijk. De senior projectleider doet een voorstel voor aanpak van de vier wijken die we hierna op het oog hebben: Fortuinwijk-Noord, Fortuinwijk-Zuid, Boshuizen en Merenwijk-De Horsten. 

Technische kwaliteiten:  

 • Civiel technisch onderlegd  
 • Kennis van integrale aanpak vervangingsprojecten riolering/wegen met klimaatadaptieve maatregelen, vergroening en energietransitie  
 • Kennis van civiele ramingen en processen  

Bestuurlijke / organisatorische kwaliteiten:  

 • Procesgericht  
 • Plannen en organiseren  
 • Bestuurlijke sensitiviteit  
 • Strategisch handelen 

 Sociale kwaliteiten:  

 • Verbindend  
 • Motiverend  
 • Stimulerend 

Eisen en wensen 

 1. Een afgeronde opleiding HBO opleiding Civiele Techniek. 
 2. Kennis van en ervaring met het werken met een planning & control-cyclus. 
 3. Aantoonbare ervaring als projectleider voor integrale wijkvervangingen waar klimaatadaptatie, vergroening, circulair werken en samenhang met energietransitie deel van uitmaken. 
 4. Minimaal 10 jaar werkervaring op werkterrein beheer openbare ruimte binnen gemeenten met complexe ruimtelijke opgaven. 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 14 juni 2021 naar naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  

Overige informatie in verband met Corona.  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 

 • Begindatum : 5 juli 2021 
 • Einddatum  : 4 jaar  
 • Op tot verlenging : 2 maal 2 maanden 
 • Standplaats Leiden 
 • Uren  : 36 uur per week  
 • Antal ZZP’ers : 1 
 • Gesprek 21 en 22 juni 2021 

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  

Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 

ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

 https://hub.negometrix.com/tender/6181/supplier/8232/offers/28188/offer/115972/survey/40770 Tarief 125 

Tagged as: Interim management, Milieu en Groen, Techniek