• Apeldoorn
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19235

Nationale Politie

Voor de Nationale Politie zoeken wij een  

Projectleider en adviseur portefeuille Ethiek & Privacy 

Opdracht omschrijving 

Privacy is het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Binnen de politie gaat het dan om de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wpg is van toepassing op elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader van de uitvoering van de politietaak, uitzonderingen daar gelaten. De AVG is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die niet onder bijzondere privacywetgeving zoals de Wpg vallen. In het naleven van de Wpg en de AVG hebben alle medewerkers binnen de politie dan ook een verantwoordelijkheid. 

De privacygerelateerde verbetertrajecten en ontwikkel- en implementatieopgaven die de komende jaren moeten plaatsvinden, zijn beschreven in een Roadmap Privacy. Voor de uitrol van deze Roadmap zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider die ons hierbij gaat helpen. 

De politie bevindt zich in een nieuw tijdperk, door een veranderende en steeds digitaler wordende samenleving wordt ook van de politie gevraagd om met de tijd mee te gaan en innovatief te zijn. Er is sprake van een groeiend aantal digitale vormen van criminaliteit en de politie wordt geacht ook deze zaken voortvarend aan te pakken en op te lossen. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om samen te werken met andere (overheids)partners om gezamenlijk op te treden tegen criminaliteit. Het uitwisselen van gegevens is daarvoor cruciaal. Tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk dat de politie grip houdt op haar informatiepositie en zorgvuldig en conform privacy wet- en regelgeving (Wpg/Avg) met persoonsgegevens om blijft gaan. De politie dient namelijk te allen tijde een betrouwbare overheidsinstantie te zijn voor de burgers in onze samenleving. 

Jij bent in staat om regie te voeren op de verbeter- en implementatieactiviteiten binnen een projectorganisatie en organiseert dat plannen van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. Je werkt samen met de diverse coördinatoren en specialisten. Je monitort de voortgang en rapporteert hierover aan de portefeuillehouder Privacy en lijnverantwoordelijken. 

Je ondersteunt direct de portefeuillehouder Ethiek & Privacy van de Eenheid Oost NL en neemt deel aan landelijke en eenheidsbrede overleggen. 

Doelstelling 

Vanwege de groeiende maatschappelijke aandacht voor het onderwerp privacy is binnen de politie een portefeuille ingericht op het vlak van Ethiek & Privacy. Net als in iedere eenheid is ook binnen de politie eenheid Oost-Nederland een portefeuillehouder verantwoordelijk voor dit onderdeel. De portefeuillehouder heeft de opdracht om op een gestructureerde en projectmatige wijze uitvoering te geven aan de portefeuille. De basis hiervoor is een zogenaamde “roadmap privacy” en het doel is om de verantwoordelijkheid voor het handelen conform de vigerende privacywetgeving te borgen in de werkzaamheden van de dagelijkse politie praktijk. Om deze doelstelling te kunnen realiseren en te borgen is de eenheid op zoek naar een portefeuilleondersteuner & projectleider Ethiek en Privacy die zorg gaat dragen voor de uitrol van de roadmap. 

Kortom, uitvoeren verbetermaatregelen en borging van de privacywetgeving(en) binnen de eenheid Oost-Nederland. 

Verantwoordelijkheden 

 • Samenwerken met de diverse coördinatoren en specialisten en sturen op privacy-compliance; 
 • Aanspreekpunt voor de lijnverantwoordelijken; 
 • Periodiek rapporteren; 
 • Afstemming met het portefeuilleteam; 
 • Verantwoording afleggen aan de portefeuillehouder. 

Leidinggevende taken 

Het betreft een rol als portefeuilleondersteuner en projectleider Ethiek en Privacy. 

Contacten 

 • Interne specialisten zoals de privacyfunctionaris, de aanspreekpunten binnen de lijnorganisatie, de verantwoordelijke leidinggevenden, etc. 
 • Je ondersteunt direct de portefeuillehouder Ethiek & Privacy van de Eenheid Oost NL en neemt deel aan landelijke en eenheidsbrede overleggen. 
 • Je werkt samen met de diverse coördinatoren en specialisten. Je monitort de voortgang en rapporteert hierover aan de portefeuillehouder Privacy en lijnverantwoordelijke. 

Opleiding 

 • De kandidaat beschikt minimaal over een erkend, geldig en volwaardig HBO diploma. 

Werkervaring 

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Privacy wet- en regelgeving (AVG en/of WPG); 
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig omzetten van theoretisch beleid naar praktische instructies en richtlijnen op het gebied van Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg); 
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider in het opstellen en implementeren van een visie (roadmap) op het gebied van Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg); 
 • Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en/of coachen van medewerkers in het toepassen van Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg) in een organisatie; 
 • Aantoonbare werkervaring binnen het veiligheidsdomein, bij voorkeur Politie. 

Competenties 

 • Je bent in staat om regie te voeren op de verbeter- en implementatieactiviteiten binnen een projectorganisatie en organiseert dat plannen van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. 
 • Je bent analytisch en stressbestendig en hebt het juiste organisatie- en samenbindend vermogen om de inbedding van privacy in de bedrijfsvoering vorm te geven en neemt hierin het initiatief. We zijn niet op zoek naar een theoreticus maar naar iemand die praktisch kijkt en ervaring heeft met het implementeren van wet -en regelgeving. 
 • Om draagvlak te krijgen binnen de eenheid voor de roadmap zoeken wij iemand die goed in verbinding is met zijn/haar omgeving, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en beschikt over een behoorlijke portie overtuigingskracht en politiek bestuurlijke sensitiviteit. 
 • Overtuigingskracht: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. 
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. 
 • Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie. 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. 
 • Systeem denken / Analytisch inzicht: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. 
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. 

Eisen en wensen 

 1. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 
  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Privacy wet- en regelgeving (AVG en/of WPG). 
 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig omzetten van theoretisch beleid naar praktische instructies en richtlijnen op het gebied van Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg). 
 3. Aantoonbare werkervaring als projectleider in het opstellen en implementeren van een visie (roadmap) op het gebied van Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. 
 4. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en/of coachen van medewerkers in het toepassen van Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg) in een organisatie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. 
 5. Aantoonbare werkervaring binnen het veiligheidsdomein, bij voorkeur binnen politie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 14 juni 2021 naar naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  

Overige informatie in verband met Corona.  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 

 • Begindatum : 1 augustus 2021 
 • Einddatum  : 31 december 2021 
 • Op tot verlenging : Optioneel 
 • Standplaats Apeldoorn 
 • Uren  : 16 uur per week  
 • Antal ZZP’ers : 1 
 • Gesprek zo spoedig mogelijk  

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  

Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 

ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

 

https://app.inhuurdeskpolitie.nl/published/3383 Tarief 95 

Tagged as: Coaching, ICT en IT, Juridisch, Overige, Projectmanagement