• Zwolle
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19250

Provincie Overijssel

Voor de Provincie Overijssel zijn we op zoek naar een   

Projectleider migratie document- en zaakinformatie

Functieomschrijving:
Je gaat aan de slag bij de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven.

De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Adjunct Hoofd Eenheid Bedrijfsvoering is ambtelijk Opdrachtgever voor het programma DA’S Digitaal Werken. Dit programma heeft tot doel om de basisinformatievoorziening te vernieuwen

Digitaal Dienstverlenen, Samenwerken en Archiveren. Dit doen we nu al, maar het kan makkelijker, efficiënter en klantgerichter. Om die reden gaat de komende twee jaar de informatievoorziening op de schop. Het programma DA’S Digitaal Werken zorgt hiervoor. Onder het programma vallen onder meer de projecten Zaakgericht Werken, Samenwerken en Migreren.

Het doel van het migratieproject is het migreren van de gegevens uit de bestaande systemen (EDO, SquitXO, Docman en de persoonlijke schijven) zodat deze kunnen worden uitgefaseerd. De gegevens worden gemigreerd naar het nieuwe zaaksysteem, SharePoint Online of het aan te schaffen pre-depot (ook onderdeel van de scope van het migratie project). Een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij de migratie en het uitfaseren van de systemen is de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO). 31 december 2022 dient het laatste systeem, zijnde het DMS systeem (EDO) uitgezet te worden. Het betreft een lopend project met een onderliggend PID. De eerste feitelijke migratie ten behoeve van het zaaksysteem vond plaats in mei 2021. Van de projectleider verwachten we dat deze ervaring heeft met data- en documentmigratie.

Je doet deze opdracht in nauwe samenwerking met het programmateam, de projectleiders, de beleidsadviseur Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO), Records Management (RM) beheerders en de verschillende werkgroepen binnen de  projecten. Daarnaast ook met de technisch projectleider die met specifieke technische kennis op de huidige applicaties kan helpen

De projectleider is  verantwoordelijk voor:

 • Uitvoering van de gewenste migraties zoals bespreken in het PID;
 • Bijstellen van het plan waar nodig;
 • Inkoop en aanbesteding van een predepot;
 • Aanschaf van benodigde migratiesoftware;
 • Zorgen dat de systemen Squit XO, Docman en EDO uitgezet kunnen worden;
 • Migratie van documenten van de netwerkschijven.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau;
 2. Je hebt aantoonbaar werkervaring met datamigraties bij de overheid;
 3. Je hebt aantoonbaar relevante project/advieservaring bij een overheidsorganisatie;
 4. Je hebt werkervaring met werken bij provinciale overheden.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 11 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 24 juni 2021
 • Einddatum opdracht: 31 maart 2022
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Standplaats: Zwolle
 • Uren: 24 tot 32 uren per week
 • Gesprek z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Projectleider migratiedocument / Provincie Overijssel/ 105  / https://app.inhuuroverijssel.nl/published/44036

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Projectmanagement