• Amsterdam
 • Opdrachtnummer: Z 19292

gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Beleidsadviseur Fiets en Verkeersveiligheid

Opdrachtomschrijving:

In een groeiende stad is openbare ruimte schaars: we willen er lopen en rijden, we willen ruimte om te verblijven en voldoende groen, maar verwachten ook dat we alle noodzakelijke voorzieningen erin kwijt kunnen. Zowel bovengronds als ondergronds. Mobiliteit is nodig om de stad te laten functioneren, maar legt grote druk op de leefbaarheid van de stad. Onze keuzes in de openbare ruimte en mobiliteit maken we vanuit de speerpunten duurzaam, gezond, inclusief en bereikbaar waarbij de ruimte die nodig is voor mobiliteit zo veel mogelijk beperkt wordt.

Als tijdelijke beleidsadviseur fiets en verkeersveiligheid krijg jij in “fietsstad Amsterdam” de kans om je op deze ingewikkelde opgave te storten en daar een nuttige bijdrage aan te leveren.
Jij gaat de komende periode aan de slag met beleid over fiets-parkeren en verkeersveiligheid. In een stad die steeds autoluwer wordt is de fiets cruciaal voor het mobiliteitssysteem.
Met de fiets besparen we ruimte en houden we de stad toegankelijk en bereikbaar. Het beleid van de gemeente is er dan ook op gericht om fietsen zo veilig en aantrekkelijk mogelijk te maken.

Werkzaamheden:
• Analyseren van (toekomstige) opgaven, signaleren van gerelateerde vraagstukken en het adviseren van projectorganisaties, management en bestuur.
• Formuleren van nieuw fiets (parkeer) beleid, met aandacht voor de juridische aspecten en handhavingsaspecten.
• Het treffen van de voorbereidingen (onderzoeken, inventarisaties, analyses) voor de inhoud van een nieuw Meerjarenplan Fiets en Meerjarenplan Verkeersveiligheid.
• Meedenken in projecten zoals de herinrichtingen van straten.
• Het beantwoorden van raadsadressen en vragen van bewoners, behandelen van moties en initiatiefvoorstellen over fiets- en verkeersveiligheidsbeleid.
Je werkt samen in een team met een adviseur fietsinfrastructuur, een adviseur fietsgedrag, een senior adviseur fiets en een senior adviseur verkeersveiligheid. Jullie verdelen onderling het werk en het kan voorkomen dat je naast fiets-parkeren en verkeersveiligheid ook andere klussen oppakt.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Afdeling Kennis & Kaders bij V&OR is dé plek waar beleidsmatige afwegingen gemaakt worden op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Onze adviezen hebben impact op de stad van de toekomst, waarbij een prettige, bereikbare en veilige stad voor iedereen centraal staat. Bij ons kom je te werken met inhoudelijke mensen met passie voor het werk! De open sfeer met hulpvaardige en geïnteresseerde collega’s draagt hieraan bij. Met lef, durf en doorzettingsvermogen overtuigen we anderen van alle belangen die spelen voor Amsterdam.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 2. Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en je hebt bij voorkeur een hbo of wo opleiding met een raakvlak met verkeer of openbare ruimte;
 3. Je het minimaal 2 jaar ervaring op het vlak van mobiliteitsbeleid;
 4. Je beschikt over ervaring met het schrijven van rapporten en/of beleidsteksten;
 5. Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 6. Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring met project- en procesmanagement;
 7. Je beschikt bij voorkeur over ervaring met het onderwerp fietsparkeren en/of verkeersveiligheid.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: optioneel; ja; tot 30 juni 2022
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 25 tot 36 uren per week
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan.
Salarisindicatie: tussen € 3.900 en  € 4.800 bruto per maand op basis van 36 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring). 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67
.


Beleidsadviseur Fiets en Verkeersveiligheid / Gemeente Amsterdam/ 85 /  Negometrix3 /178786

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Bouw en Infra, Projectmanagement