• Regio Leiden
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19295

servicepunt 71

Voor de servicepunt 71 zijn we op zoek naar een   

 

Community Manager 

Opdrachtomschrijving:
De Duurzaamste Kilometer van Nederland is een community die zich inzet voor het verduurzamen van het stationsgebied in Leiden. Het streven is om in 2025 de Duurzaamste Kilometer van Nederland (DZKM) te zijn, door middel van een gezonde samenwerking in de zogenaamde quadruple helix (overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers). Het gaat om een community van circa 25 bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen. De community wordt aangestuurd door een stuurgroep met leden van de community en de Community Manager. De rol van de Community Manager wordt op basis van kwartiermakerschap tot en met juli 2021 ingevuld door een externe partij, die optreedt als conceptontwikkelaar voor gezonde en duurzame gebieden. De community is op zoek naar een nieuwe organisatie/ persoon voor de invulling van deze rol vanaf 1 juli 2021, voor de duur van één jaar (met optie tot verlenging). 

Rol Community Manager 

De huidige rol van de Community Manager heeft de aard van kwartiermakerschap. Deze vorm transformeert in de nieuwe opdracht naar de rol van programmamanager. De community van de DZKM is reeds enkele jaren geleden opgestart, maar bevindt zich in een overgangsfase van voorbereiding naar concretere uitvoering. Kerntaken zijn het concretiseren van het concept en idee rondom de DZKM, het samenbrengen van stakeholders en andere partijen, het organiseren van de besluitvorming en het opzetten van de praktische uitvoering. Daarbij is creativiteit, een innovatieve en flexibele instelling, wendbaarheid, onafhankelijkheid en het kunnen voeren van het juiste gesprek van groot belang. 

De Community Manager organiseert de bijeenkomsten, begeleidt de stuurgroep en de diverse werkgroepen en faciliteert de voortgang van de projecten. Naast de actieve gebiedsontwikkeling in het stationsgebied en de faciliterende planontwikkeling in de Schipholweg werkt de DZKM volgens een derde pijler aan de transformatie van het stationsgebied. Daarin is het doel om betrokken partijen te blijven enthousiasmeren en met hen tot concrete resultaten te komen die de plus vormen op de gebiedsvisies en lopende projecten van de gemeente. Deze resultaten leiden idealiter tot het binden van nieuwe partijen aan de community. Meer informatie over de DZKM is te vinden op www.duurzaamstekilometer.nl.  

De DZKM-community kiest elk jaar een aantal projecten waaraan gewerkt wordt. In 2021 ligt de focus in het kort op (een deel van) onderstaande projecten:  

 1. Het meetbaar maken van duurzaamheid in de DZKM, dit op basis van zeven thema’s;
 • Zonne-energie voor iedereen;  
 • Droge voeten (voorkomen van wateroverlast);  
 • Slimme warmte-koude;  
 • Schone mobiliteit delen ((elektrische) deelmobiliteit);  
 • Afval bestaat niet (circulaire economie);  
 • Divers groen (biodiversiteit);  
 • Gezondheid en welzijn; Daarbinnen het organiseren van een hackathon als startpunt van een langdurig onderzoekstraject binnen de DZKM;  
 1. Het circulair maken van bedrijfsafval;
 2. SmartMobility; 
 3. Tijdelijke vergroening van het gebied tijdens de herontwikkeling.

Op basis van beschikbaar budget, capaciteit en middelen zal in de stuurgroep worden bepaald wat de focus voor 2022 en verder zal worden. 

Eisen en wensen: 

 1. Je hebt een hbo werk- en denkniveau. Dit blijkt uit het CV.  
 2. Je bent beschikbaar per genoemde startdatum; 
 3. Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring in de rol van programmanager, kwartiermaker of vergelijkbaar; 
 4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken binnen een gemeentelijke overheid; 
 5. Je hebt kennis en ervaring met zowel gebiedsontwikkelingsprojecten als duurzaamheidsprojecten; 
 6. Je beschrijft in je CV en motivatie: 
 7. Relevante HBO opleiding, bijvoorbeeld planologie, bestuurskunde of een andere RO-opleiding  
 8. De mate van ervaring met communicatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 
 9. De mate van ervaring met samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgers (quadruple helix)  
 10. De ervaring met conceptontwikkeling  
 11. Kennis en ervaring in Leiden, bekendheid met de Leidse netwerken rond duurzaamheid is een pré  
 12. De mate van ervaring met gebiedsmarketing  
 13. De mate van ervaring als projectmanager 
 14. Verder beschik je over de volgende competenties en/of vaardigheden: 
  • Leiderschap; 
  • Verbinding; 
  • Communicatief sterk; 

 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 14 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021 
 • Einddatum opdracht: 12 maanden 
 • Optie tot verlenging: ja, optioneel 
 • Standplaats:  Leiden 
 • Uren :  24-36 uren per week  
 • Gesprek:  21 en 22 juni 2021 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Community manager Duurzaamste Kilometer / 100 / servicepunt 71 – Gemeente Leiden  / https://hub.negometrix.com/tender/6265/supplier/8327/offers/28479/offer/120186/survey/41163 

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Milieu en Groen, Overige, Projectmanagement