• Heerlen
 • Opdrachtnummer: Z 19313

VNG

 Voor VNG zijn we op zoek naar een   

Innovatiemakelaar

Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Over Basisteam Weten
Het basisteam Weten maakt verbinding met beleid, informatie, recht en geld en stelt uitvoeringskennis beschikbaar voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Ook worden analyses gemaakt van nieuwe wet- en regelgeving, zodat vroeg in het proces inzicht ontstaat in de consequenties van keuzes en hier tijdig op kan worden geanticipeerd.

Het basisteam Weten verbindt politieke, bestuurlijke en inhoudelijke beleidsontwikkelingen in
de domeinen naar activiteiten vanuit VNG Realisatie. Een helder overzicht wordt gecreëerd van de voortgang van projecten en programma’s binnen het gezamenlijke portfolio. Een faciliterende bijdrage wordt geleverd aan besluitvormingsprocessen in de overgangsfases tussen de hoofdfuncties in de ontwikkelcyclus. Leden van de VNG worden betrokken bij het portfolio. Dit volgens een systematiek die op transparante wijze de voortgang van projecten helpt presenteren en beheersen (gekoppeld aan besluitvorming). Het team Weten is op de hoogte van technologische- en Europese ontwikkelingen en initiatieven die van meerwaarde zijn voor de VNG-leden. Hiervoor komt onder meer een innovatiefunnel beschikbaar. Het team Weten zorgt voor verbinding met innovatie-ecosystemen in binnen- en buitenland. Het team borgt kennis van uitvoeringskennis in ketens W&I, de GDI en eventueel mogelijk nieuwe te vormen
(overheidsbrede) voorzieningen.

Omschrijving van de opdracht
Als innovatiemakelaar zal je namens VNG Realisatie deelnemen aan het verder brengen van het Public Services Lab (PSL) gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Het Public Services Lab is opgezet in een samenwerking tussen de gemeente Heerlen, de Brightlands Smart Services Campus en VNG Realisatie. Gedeeltelijke
financiering komt uit het Wesh project van de gemeente Heerlen, die hiervoor cofinanciering heeft gehad vanuit de EU, onder het Urban Innovative Actions programma.

De komende jaren moeten gemeentelijke innovaties worden gerealiseerd door vanuit een
multiple helix de verdere samenwerking juist ook mogelijk te maken voor andere gemeenten. Hier gaat het Public Services Lab een rol in spelen. Hier vindt ontmoeting plaats en worden innovaties vormgegeven. Ontwikkelde innovaties moeten opschalingspotentieel hebben voor een groot deel van de gemeenten in Nederland.

Als Innovatiemakelaar zoek je verbinding met gemeenten in de regio en stimuleer je de aansluiting van deze gemeenten aan het Public Services Lab. In deze rol ben je de linking-pin richting andere gemeenten, VNG, de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisatie(s) bij het opschalen van digitale oplossingen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je neemt deel aan het periodieke overleg met participanten van het Public Services Lab in Heerlen;
 • Opzetten en uitbreiden regionaal netwerk van gemeenten voor het Public Services Lab in Heerlen;
 • Participanten werven onder gemeenten voor deelname aan het Public Service Lab;
 • Onder de aandacht brengen van schaalbare oplossingen uit het Public Services Lab bij andere gemeenten en andere overheden;
 • Je bent verantwoordelijk voor het werken aan Werkpakketten (1. Smart Public Services Lab, 2. Extending the operation to other institutions, 3. City-wide and Regional Roll-out) zoals die zijn gespecificeerd in het projectplan van het Wesh project met de gemeente Heerlen;
 • Verbinden Public Services Lab met relevante thema georiënteerde teams bij VNG;
 • Verbinden Public Services Lab met Europese peers.

Resultaat van de opdracht
Als Innovatiemakelaar zorg je voor de volgende resultaten:

 • Het Public Services Lab is bekend in regionale en landelijke netwerken;
 • Je zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring van het PSL in de regio en landelijke netwerken;
 • Je identificeert schaalbare oplossingen die in het Public Services Lab ontwikkeld worden en zorgt dat een afweging wordt gemaakt over de opschaling van deze oplossingen.

Eisen en wensen

 1. Je beschikt over WO-werk- en denkniveau, blijkende uit een minimaal afgeronde Hbo-opleiding en
  tenminste 5 jaar ervaring op WO-niveau.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en werkervaring:
  • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als ecosysteem ontwikkelaar/
   innovatiemakelaar in de afgelopen 8 jaar;
  • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op een innovatie-afdeling bij een (overheids)organisatie;
  • Je hebt een aantoonbaar netwerk bij één of meer gemeenten in Limburg;
  • Je hebt meer dan drie jaar aantoonbare ervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders (bijv. gemeenten, ketenpartners, in publiek-private samenwerkingen (blijkend uit CV);
  • Je hebt drie of meer jaar aantoonbare ervaring met het opschalen van voor gemeenten kansrijke innovatieprojecten. (voorbeelden te noemen in de motivatiebrief);
  • Je hebt drie of meer jaar aantoonbare ervaring met het opbouwen van een innovatie ecosysteem om gezamenlijke projecten uit te voeren;
  • Je hebt kennis van Nederlandse én Europese ontwikkelingen die kaderstellend zijn voor digitalisering van publieke dienstverlening.
 3. Je bezit de volgende competenties:
  • Resultaatgerichtheid;
  • Klantgerichtheid;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Samenwerken;
  • Integriteit;
  • Hands-on mentaliteit;
  • Enthousiasmerend en motiverend;
  • Netwerkend;
  • Creatief;
  • Verbindend.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 30 september 2021
 • Optie tot verlenging: In overleg (telkens voor drie maanden). De
  maximale duur van dit contract is 36 maanden.
 • Standplaats: Heerlen
 • Uren: Maximaal 16 uur per week
 • Gesprek: 24 juni
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW. 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Innovatiemakelaar/110/ 271769

Tagged as: Marketing en communicatie, Projectmanagement