• Utrecht
 • Opdrachtnummer: Z 19326

Gemeente Utrecht

Voor de Gemeente Utrecht zijn we op zoek naar een   

 

Projectleider Contractbeheer ‘Eigendommen en Projecten’ 

 
Opdrachtomschrijving:
Binnen de Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt het gilde Investeren en Exploiteren (I&E) aan ruimtelijke vraagstukken. Alle planeconomen en vastgoedadviseurs van de gemeente zijn in dit gilde gevestigd. Binnen dit gilde wordt veel contractueel vastgelegd met projectontwikkelaars en andere inwoners van de stad. Het Gilde I&E beheert een groot aantal contracten met betrekking tot eigendommen en projecten. De ambitie is dit beheer opnieuw in te richten zodat het kan voldoen aan alle relevante eisen op het gebied van volledigheid, tijdigheid en kwaliteit.

Dit is je werk
Concreet gaat het om het uitwerken, beschrijven en implementeren van het werkproces nodig om te komen tot professioneel contractbeheer. Deze uitwerking vindt plaats in samenwerking met een projectgroep van vakspecialisten. Daarnaast is afstemming met andere teams, gildes en afdelingen relevant zodat de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling duurzaam duidelijk is, en op draagvlak kan rekenen. Er is een ICT-systeem aanwezig waarin de benodigde functionaliteit aanwezig zou moeten zijn. In het advies wordt ook aangegeven welke formatie benodigd is ten behoeve van de uitvoering. Projectresultaten/-mijlpalen zijn: conceptadvies, definitief advies en implementatie gestart en afgerond.

Resultaat:
Een gedragen, geïmplementeerd, goed werkbaar werkproces wat voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen. Met aanvullend de mogelijkheid om periodieke (control-)rapportages te maken om zicht te houden op kwaliteit. En een advies over de benodigde formatie (capaciteit en kwaliteit). Als einddatum voor dit project is 1-1-2022 in beeld. 

Eisen en wensen: 

 1. Je beschikt over een opleiding in bedrijfskunde, bedrijfseconomie, organisatiekunde of een andersoortige opleiding op hbo/WO niveau. 
 2. Je hebt aantoonbare werkervaring van minstens drie jaar in het organiseren van een financieel en/of juridische administratieve organisatie. 
 3. Je bent goed in staat je project te organiseren, voortgang te bewaken, samen te werken met specialisten en resultaten te behalen. 
 4. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kan ons management op dit onderdeel adviseren. 
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021 
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021 
 • Optie tot verlenging: ja, 1 maal 6 maanden 
 • Standplaats:  Utrecht  
 • Uren :  16 – 20 uren per week  
 • Gesprek:  zo spoedig mogelijk na sluiting 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider Contractbeheer ‘Eigendommen en Projecten’ / 90 / Gemeente Utrecht / https://hub.negometrix.com/tender/6250/supplier 

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Overige, Projectmanagement