• Zwolle
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19343

Provincie Overijssel

Voor de Provincie Overijssel zijn we op zoek naar een     

 Trekker Versnellingsteam toekomstbestendige werklocaties

  

Opdrachtomschrijving: 
Om uitvoering te geven aan het Statenvoorstel Toekomstbestendige Werklocaties (zie website www.overijssel.nl, onderwerp aantrekkeijke werklocaties) zet de provincie Overijssel als instrument een Versnellingsteam Toekomstbestendige Werklocaties in.

Dit team opereert los van de provinciale organisatie, als externe partij met een economische- maatschappelijke opgave. Dit is ook hoe het team zichzelf positioneert op de Overijsselse werklocaties. Als eerste versneller en trekker binnen het versnellingsteam bouw jij het team op. Op basis van jouw ervaringen en adviezen wordt het team al dan niet uitgebreid met de expertise die jij nodig acht.

Ondernemers, parkmanagers, gemeenten en provincies zien vaak mogelijkheden om een bedrijventerrein of kantoorlocatie toekomstbestendiger te maken. Regelmatig blijft het echter bij project- ideeën of projectplannen. Door de grote hoeveelheid maatregelen, hulpstructuren, betrokken partijen en onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden valt het stil: geen van de partijen pakt door. Het Statenvoorstel Toekomstbestendige Werklocaties is erop gericht om de ondersteuning te bieden die deze fysieke projecten nodig hebben om wel tot uitvoering te komen, met als doel het toekomstbestendig maken van de werklocaties. Toekomstbestendige werklocaties zijn aantrekkelijke vestigingslocaties die naast duurzaam ook goed multimodaal bereikbaar zijn (fysiek en digitaal), waar werknemers graag werken omdat de openbare ruimte leefbaar en veilig is en waar de voorzieningen op orde zijn.

Het versnellingsteam moet ervoor zorgen dat de energie en investeringsbereidheid van betrokken partijen wordt omgezet in uitvoeringsprojecten die bijdragen aan waardebehoud van de Overijsselse werklocaties. Door een aangenomen amendement (zie bijlage) hebben projecten gericht op ‘zon op dak’ hierbij voorrang op andere maatschappelijke opgave. Naast zon op dak wegen voor ons de maatschappelijke opgaven energie, stikstof, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie zwaar.

Als eerste versneller draag je er op zakelijke, inventieve en bevlogen wijze aan bij dat uitvoeringsprojecten gericht op de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en kantoorlocaties daadwerkelijk tot fysieke resultaten komen. Deze resultaten kunnen per project verschillen. Zo kan het in het ene project gaan om een klimaatadapatieve inrichting en in een ander project om de opbrengst van zonnepanelen in kWh. Verwachting is dat in de periode 2021 – 2023 circa 10 projecten op de werklocaties worden uitgevoerd.

Je staat in nauw contact met ondernemers, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), parkmanagers en gemeenten en zoekt de partijen op die concrete plannen hebben en bereid zijn hierin te investeren. Ondernemers, gemeenten en parkmanagers hebben hierbij hun eigen (individuele) prioriteiten. Naar het voorbeeld van de HMO ga je vraaggericht te werk om hen de ondersteuning te bieden die nodig is voor de uitvoering van hun plannen. Het is daarnaast jouw taak om in te schatten wat een specifieke businesscase kan betekenen voor de maatschappelijke opgaven van de provincie en andersom. Een plan voor de aanleg van een fietspad kan bijvoorbeeld kansen bieden voor de realisatie van een fietsenstalling met groen dak. Zo kom je tot nieuwe concrete ideeën die de ondernemers, parkmanagers of gemeenten verrassen en verder helpen.

Je weet binnen de projecten waarbij je betrokken bent de juiste expertise in te schakelen die nodig is om de projecten tot uitvoering te brengen. Dit kan zowel expertise zijn die binnen de provinciale organisatie aanwezig is (de logistieke makelaars, het versnellingsteam zon op dak) als de expertise van externe partijen.

Als eerste versneller en trekker ben jij bovendien het boegbeeld van het versnellingsteam toekomstbestendige werklocaties. Dit betekent dat jij een eigen werkwijze opzet, welke je vervolgens met jouw ervaringen op de werklocaties door ontwikkelt. Ook ben je verantwoordelijk voor de positionering van het versnellingsteam binnen de provincie en adviseer je over het al dan niet uitbreiden van het team met extra versnellers.

 • Je versnelt de uitvoering van fysieke projecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de Overijsselse werklocaties zoals beschreven in het Statenvoorstel Toekomstbestendige Werklocaties. Daarbij werk je nauw samen met de betrokken ondernemers en partners;
 • Je bouwt in een beperkte tijd vertrouwensrelaties op met ondernemers, de HMO, ondernemersgeledingen, parkmanagers en gemeenten;
 • Je schakelt binnen de projecten waarbij je betrokken bent waar nodig de juiste expertise in;
 • Je bent verantwoordelijk voor het vullen van jouw projectenportefeuille;
 • Je ontwikkelt een eigen werkwijze, die je gebaseerd op je ervaringen op de werklocaties door ontwikkelt;
 • Je bent verantwoordelijk voor de positionering van het versnellingsteam binnen Overijssel;
 • Je rapporteert naar jouw contactpersoon binnen de provincie over de voortgang van de projecten uit jouw projectenportefeuille;
 • Je legt de verbinding met de relevante provinciale programma’s en partijen, waaronder de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO);
 • Je adviseert over het al dan niet inschakelen van extra versnellers en de inkoop van kennis/inhuur van tijdelijke expertise.

Eisen en wensen:   

 1. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad;
 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 3. Je hebt aantoonbaar werkervaring op een of meer van de volgende onderwerpen: – Toekomstbestendige werklocaties – Energie – Ruimtelijke ontwikkelingen – Biodiversiteit – Klimaatadaptatie – Circulaire economie – Bedrijfsmatig (financieel) inzicht;
 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring binnen het bedrijfsleven in de periode 2010 tot heden;
 5. JE beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met het opstarten en afronden van projecten (projectmatig werken) in de periode 2010 tot heden.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 14 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021
 • Einddatum opdracht: 1 juli 2022
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Standplaats: Zwolle
 • Uren :  24 uur per week 
 • Gesprek: z.s.m. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Trekker versnellingsteam toekomstbestenige werklocaties/ Provincie Overijssel /115 / https://app.inhuuroverijssel.nl/published/44093

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Projectmanagement